Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2/2022 Kúpna zmluva 15 336,00 s DPH 07.07.2022 AUTONOVA, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite RNDr. Eva Nebusová riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej J.A.Baťu vo Svite
Zmluva 1/2022 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta 41 760.00 s DPH 13.01.2022 Archima s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite RNDr. Eva Nebusová riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej J.A.Baťu vo Svite
Zmluva 1 Dotatok č.1 k Zmluve č.1/2021 o poskytovaní stravovania žiakov SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite s DPH 03.01.2022 HamHam, s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite RNDr. Eva Nebusová riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej J.A.Baťu vo Svite
Zmluva RÁMCOVÁ DOHODA o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo verejnom obstarávaní uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2017 Z. z. o 37.920.00 s DPH 08.12.2021 MP Profit PB ,s.r.o. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite RNDr. Eva Nebusová riaditeľka školy
Zmluva Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. 5 300,00 s DPH 29.11.2021 ELHVAC s. r. o. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite RNDr. Eva Nebusová riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej J.A.Baťu vo Svite
Zmluva 2/2021 Zmluva o dielo č.2/2021 uzatvorená v zmysle §536 a nasl.Z.č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník 215 220,00 s DPH 29.11.2021 Contractor-EU s.r.o. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka školy
Zmluva 1 Zmluva o dielo na zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie 7900.- s DPH 24.09.2021 Ing. Martin Sičár, SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka školy
Zmluva Zmluva na zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany 444.- s DPH 01.09.2021 Ing. Anežka Cmorejová, odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany obyvateľstva SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka školy
Zmluva 1/2021 Zmluva o poskytovaní stravovania pre žiakov SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite s DPH 30.08.2021 HamHam, s.r.o. zastúpená Štefanom Harabinom SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2 k PZ 11-4-16845 Poistenie majetku 185.77/rok s DPH 12.04.2021 Union poisťovňa, a.s. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 4 Kolektívna zmluva na rok 2021 0,00 s DPH 12.03.2021 Zákl. organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SOŠp Svit SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva poskytovanie verejných služieb - nájom koncového zar. 3.60/mesiac s DPH 11.03.2021 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva 6503002383 Dodávka plynu - školský internát 72 411,61 bez DPH 21.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva 9106731087 Dodávka plynu - škola 20 834,42 bez DPH 21.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. ZK01/VK/19/09/001 poskytovanie služieb - balíček Zborovňa Komplet 198.72/rok s DPH 18.12.2020 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva 1131219 dodávka elektriny s DPH 08.12.2020 Energie2, a. s. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva 72901698 Poistná zmluva - PZP - prívesný vozík 25,00 s DPH 20.11.2020 Union poisťovňa, a.s. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva Dodatok č. 1 k PZ 11-4-16845 Poistenie majetku 162,60 s DPH 30.10.2020 Union poisťovňa, a.s. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva 01/2020 poplatok za kópie/výtlačky 0.042/ksfar.kópia.0.020/ksČBkópia bez DPH 07.10.2020 C.solution s.r.o. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
Zmluva 01092020 Oprava sociálnych zariadení na 16 bunkách ŠI 215 481,97 s DPH 14.09.2020 Hrebík - VKP, spol. s r.o. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit RNDr. Eva Nebusová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/57