• SOŠ vo Svite je zapojená do projektu

       

      • Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku

    •