• Program EUROSCOLA

   02.01.2018 17:38
   Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu ako ozajstní europoslanci.
    

   Európsky parlament vytvoril program Euroscola s tromi základnými cieľmi. Prvým je oboznámiť európsku mládež vo veku od 16 do 18 rokov s vnútorným fungovaním nadnárodnej inštitúcie, ktorej poslanci sú volení vo všeobecných priamych voľbách. 
   Druhým je zažiť na vlastnej koži komunitárnu Európu na zasadnutiach, kde si mladí ľudia vymieňajú názory o práci s európskym rozmerom, o záležitostiach, ktoré zaujímajú mládež (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, rasizmus a pod.). 
   A napokon sa snaží poukázať aj na význam znalosti cudzích jazykov v zjednotenej Európe
   Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o členstve Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v Európskej únii.

  • Euroscola 2016

   02.01.2018 17:51
   2. septembra tohto roku vyhlásil Európsky parlament a Informačná kancelária na Slovensku súťaž EUROSCOLA 2016. Aj my sme sa zapojili. 5. novembra sme zorganizovali jeden výnimočný interaktívny deň. Bol plný zaujímavých aktivít, diskusií s pozvanými hosťami, a odborníkmi. Témou aktivít boli “Digitálne technológie a vytváranie budúcej spoločnosti. Určenie hraníc medzi slobodou informácií a ochranou pred zneužívaním digitálnych technológií.” 
   Znie to dosť zložito. Ale obsah témy je veľmi praktický pre nás všetkých – či už sme študenti a vzdelávame sa, alebo sme občania a vybavujeme úradné veci na rôznych inštitúciách, alebo sa niekedy v budúcnosti staneme mladými podnikateľmi…
   Viac sa dočítate na našom blogu.
       

   Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 11. decembra  vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2016. Slávnostného podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili, ako aj poslanci Európskeho parlamentu Vladimír Maňka (S&D) a Ivan Štefanec (EPP).  
   Riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku Robert Hajšel ocenil témy, ktoré si tento rok mladí ľudia vybrali a kvalitu ich spracovania. Poslanci EP považujú projekt Euroscola za veľmi dôležitý, pretože je to jeden zo spôsobov ako sa dozvedieť viac o EÚ, jej fungovaní a politikách. Vladmír Maňka pripomenul pozvaným školám aj ďalšie európske projekty, z ktorých môžu profitovať, ako napríklad Erazmus. Podľa Ivana Štefanca je Euroscola dôležitá, pretože prostredníctvom takýchto projektov či diskusií si mladí vytvárajú aj vlastný názor a tak "môžu neskôr informovanejšie voliť, či lepšie spoluvytvárať EÚ do budúcnosti."

   Naša škola obsadila 8. miesto a získala možnosť zúčastniť pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu 25. februára 2016.

  • Euroscola 2013

   02.01.2018 17:53
   Stredná odborná škola vo Svite v spolupráci s Mestským úradom vo Svite, pod záštitou primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa Abraháma, za aktívnej podpory Euro poslankyne pani Flašíkovej-Beňovej,  Mgr. Laury Martonovej MSC developera a manažéra projektov na redukciu emisií skleníkových plynov vo Viedni, Chemosvitu Svit a.s., Obvodného úradu životného prostredia v Kežmarku, Slovenského hydrometeorologického ústavu na popradskom letisku, Technických služieb mesta Svit a Zväzu ochrancov prírody a krajiny vo Vysokých Tatrách zorganizovala projekt "Európska únia v našej škole" ktorým sa prihlásila do súťaže EUROSCOLA 2013. Hlavnou témou projektu sa stala téma: Boj s klimatickými zmenami a energetika. 

   Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku slávnostne vyhlásila v pondelok, 17. decembra 2012, v Európskom informačnom centre výsledky súťaže Euroscola 2013, určenej pre študentov stredných škôl. Vyhlásenia sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková-Beňová a Miroslav Mikolášik.

   Víťazi súťaže EUROSCOLA 2013:

   Gymnázium Snina (39 bodov)
   Stredná odborná škola Svit (37 bodov)
   Gymnázium Jána Chalupku Brezno (37 bodov)
   Katolícka spojená škola Sv.Vincenta de Paul Levice (36 bodov)
   Stredná priemyselná škola Poprad (35 bodov)
   Obchodná akadémia Levice (35 bodov)
   Gymnázium  Gelnica (35 bodov)
   Súkromné gymnázium Košice (35 bodov)

   Viac sa dozviete tu.