• Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov  pre školský rok 2022/2023

    kriteria_2022-23.pdf

    Prijímacia skúška
     

     V prípade otázok kontaktujte na telefónne čísla:

    riaditeľka školy: 0911 905 024

    zástupca riaditeľky školy: 0905 905 028.

    Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných odborov  pre školský rok 2023/2024

    kriteria_23-24.pdf