• Základné informácie

    • Školský internát je dôležitou súčasťou Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu, má vytvorené kvalitné podmienky na ubytovanie študentov. Školský internát poskytuje 140 miest na ubytovanie. Ubytovanie je formou bunkového systému. Bunka pozostáva z dvojposteľovej a trojposteľovej izby, so spoločným sociálnym zariadením (kúpelňa, wc) v bunke.

     Školský internát zabezpečuje študentom výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania. Študentom je poskytnutý bohatý a pestrý život, majú možnosť rozvíjať nadanie a talent v rôznych záujmových činnostiach a aktivitách. V školskom internáte pracujú rôzne športové krúžkyumeleckéspoločensképrírodovedné a iné. Študenti majú k dispozícii klubovne s TV, telocvičňu, posilňovňu, kuchynky s vybavením. V meste a jeho okolí majú študenti možnosť navštevovať plaváreň, cyklochodníky, futbalový klub, atletický klub, mestskú knižnicu, folklórny súbor Jánošík, ZUŠ, obdivovať krásnu prírodu. Vo vzdialenosti 3 km od ŠI sa nachádza lyžiarske stredisko Lopušná dolina.

     V školskom roku 2019/2020 sa započala rekonštrukcia buniek aj s výmenou študentského nábytku.

    • Prehľad o činnosti

    • Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje študentom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie žiakov. Výchovná činnosť nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu prácu Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu, ale aj rodinnú výchovu, prevenciu proti drogám, výchovu k zdravému životnému štýlu.  
     V priebehu šk.r. organizujeme mimoškolské aktivity (imatrikulácia, vianočný večierok, Valentín, inťákoviny, guláš párty a iné) s cieľom efektívne využívať voľný čas študentov. Ďalej prebiehajú rôzne športové súťaže (basketbalové, volejbalové, stolno-tenisové, futbalové). 
     Výsledky činnosti je možné vidieť v našom internátnom časopise Internátna pavučina, ktorý tvoria samotní študenti pod odborným dohľadom redakčnej rady a redakčného poradcu.
     Činnosť študentov sa každoročne prezentuje v kultúrnom dome na rôznych akciách Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu, ale i mesta Svit.
     Prezentuje sa na rôznych súťažiach v rámci okresu, regiónu, kraja, celého Slovenska, na rôznych akciách mesta Svit a iných podujatiach v rámci okresu, regiónu, kraja a celého Slovenska. Záujmové krúžky realizované v školskom internáte:

     • volejbal,
     • basketbal,
     • stolný tenis,
     • fitnes,
     • športové hry,
     • kick-box,
     • kalanetika,
     • umelecko - výtvarný,

     kultúrno-spoločenské:

     • moderný tanec,
     • disko,
     • pop show,
     • spoločenské tance,
     • redakčný krúžok,
     • počítačový krúžok a iné.

     V rámci projektu "Elektronizácia a revitalizácia ŠI 2008" sa v školskom internáte zriadila pre potreby ubytovaných žiakov počítačová internetová učebňa.

    • Cenník ubytovania
    • Ubytovanie poskytujeme žiakom Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu a v prípade voľných miest aj iným žiakom SŠ, študentom VŠ a pracujúcim. Ubytovaní žiaci a aj študenti VŠ majú možnosť využívať počítačovú miestnosť s internetom. V priestoroch ŠI je dostupná WiFi sieť

     Kategória                  Mesiac €
     Žiaci SOŠ 44,-
     Žiaci SŠ 44,-
     Študenti VŠ 60,-

      

    • Ceny ubytovania v ubytovni platné od 1.3.2022 pre firmy:
    • 1-4 noci v mesiaci  1 noc/lôžko  15,-€
     5-9 nocí v mesiaci  1 noc/lôžko  14,-€
     10-14 nocí v mesiaci   1 noc/lôžko   12,-€

     od 15 nocí cena lôžka
     na mesiac 

       150,-€

     Ceny za ubytovanie sú uvedené s DPH.

     Kontaktná osoba: Ján Zajac ŠI SOŠP 0903 806 868

     e-mail: hospodar@zsssvit.sk

    • Ceny za ubytovanie pre prechodne ubytovaných v ubytovni
    • Celá bunka/max. 2 osoby    374,-€
     Malá izba/1 osoba    176,-€
     Veľká izba/1 osoba    216,-€
     2 osoby na malej izbe    112,-€ x 2
     2 osoby na veľkej izbe    144,-€ x 2
     Návšteva u prechodne ubytovaných 10 € osoba/noc
     ubytovaní ako hostia v ŠI 15 € osoba/noc
     Apartmán 18 € osoba/noc
     414 €/mesiac
     rohové izby 200 €/1 osoba
     290 €/2 osoby

     Ceny za ubytovanie sú platné od 1.3.2022 a sú uvedené s DPH.  

    • Stravovanie
    • Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálni HAM HAM oproti škole. Poplatky za stravovanie:  z toho obed - 2,10 € a večera - 1,60 € - celodenná strava - 3,70 €. Študenti disponujú stravnými lístkami samostatne a sú prenosné z mesiaca na mesiac.

    • Personálne obsadenie
    • Riaditeľ SOŠ:  RNDr. Eva Nebusová
     Hlavná vychovávateľka:  Bc. Ľuboslava Čajková
     Vychovávatelia
     Bc. Erika Sotáková 

     Bc. Diana Stašová

    • Kontakty
    • Hlavná vychovávateľka pre VMV  

     e-mail: internat@zsssvit.sk