• KTO SME?

   • JA Firma - FAIR BUSINESS SVIT - vznikla na SOŠ vo Svite, v triede 3.B, v študijnom odbore Škola podnikania v rámci vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky, okrem teoretických poznatkov získať aj praktické skúsenosti a zručnosť v oblasti podnikania. Zároveň, viacerí z nás, budú mať jedinečnú šancu preveriť si svoje schopnosti a predpoklady pre manažérsku činnosť. 

       

    Dňa 16.11.2021 sa konalo „Ustanovujúce valné zhromaždenie š.f. FAIR BUSINESS SVIT.“ Študentská firma vznikla v triede 3.B, odbor - Škola podnikania

    PRÍHOVOR PREZIDENTKY

    Vážený pedagogický zbor, milí akcionári a zákazníci,

    volám sa Tatiana Ovšonková a bola som navrhnutá na pozíciu prezidentky našej študentskej firmy.

    Vďaka predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorú podporuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, sme si založili našu študentskú firmu FAIR BUSINESS SVIT. Činnosť firmy je založená na reálnej skúsenosti, v rámci ktorej si rozvíjame základné zručnosti pre podnikavosť, tímovú prácu a schopnosť riešiť problémy týkajúce sa zakladania firmy a podnikania, ktoré budeme môcť uplatniť v budúcnosti. Našu firmu tvorí skupina mladých ľudí, ktorí sa chcú naučiť ako podnikať, ako viesť podnik, ako riešiť konflikty.... Každý jeden zamestnanec posilnil tím o nadšeného mladého človeka s chuťou dosiahnuť maximálny úspech našej študentskej firmy.

    Som hrdá, že úlohu konzultantku našej firmy prijala pani Mgr. Romana Blašková z a.s. Chemosvit. Tešíme sa na spoluprácu a vieme, že sa od Mgr. Baškovej môžeme veľa naučiť.

    Hlavnou podnikateľskou činnosťou bude organizovanie školských akcií. Predchádzajúce firmy na našej škole vytvorili počas rokov už určitú tradíciu v organizovaní podujatí – Deň študentstva, Vianočná lotéria, Valentín....Zároveň máme pre študentov, učiteľov, čiže našich zákazníkov, pripravenú akciu „Zdravé piatky.“ Každý piatok budeme ponúkať zdravé produkty – voňavé teplé čajíky, ovocné poháre, či zdravé koláčiky, samozrejme za dodržania prísnych hygienických pravidiel.

    Študentská firma FAIR BUSINESS SVIT upísala 20 akcií, čím si vytvorila počiatočný kapitál 20 €. Pri spracovaní finančného plánu sme vypočítali predpokladaný zisk po zdanení vo výške 235,50 €. Pre nás študentov je to veľká čiastka, no sme rozhodnutí spojiť svoje sily a cieľ dosiahnuť.

    V predchádzajúcich rokoch študentské firmy venovali na charitu časť svojho zisku. My sme sa rozhodli pokračovať v tejto tradícii a v našom predbežnom rozpočte sme si určili čiastku 100 €. V priebehu školského roka budeme premýšľať, komu túto čiastku venujeme a na „Záverečnom valnom zhromaždení študentskej firmy FAIR BUSINESS SVIT“ návrh odhlasujeme.

    Mojou úlohou vo firme je zabezpečiť vhodné a tvorivé pracovné prostredie pre chod firmy. Zároveň je mojou náplňou práce aj starostlivosť o spokojnosť zákazníkov a akcionárov. Prijímam túto zodpovednosť a všetky úlohy, ktoré vyplývajú z tejto funkcie sa budem snažiť zodpovedne plniť. Vieme, že za každých okolností je podstatné nevzdávať sa a preto sa riadime týmto motivačným heslom:

    „Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.“ - Tomáš Baťa

     • Vianočná tombola
     • Vianočná tombola

     • 15.02.2022 22:05
     • Študentská firma FBS - FAIR BUSINESS SVIT v predvianočnom období pripravila pre spolužiakov a pedagógov VIANOČNÚ TOMBOLU. Najviac sa tešili tí, ktorí vyhrali zaujímavé, sladké či úsmevné ceny. No potešili sme sa aj my - manažment našej firmy, že sa aktivita podarila.
     • viac
     • DEŇ ŠTUDENTSTVA – DEŇ BEZ SKÚŠANIA
     • DEŇ ŠTUDENTSTVA – DEŇ BEZ SKÚŠANIA

     • 15.02.2022 22:06
     • Novovzniknutá študentská firma FAIR BUSINESS SVIT  zorganizovala  vo štvrtok 18.11.2021 pri príležitosti DŇA ŠTUDENTSTVADEŇ BEZ SKÚŠANIA. Nebolo to len o „neskúšaní“, ale aj informáciách. Pripravili sme reláciu do školského rozhlasu a nástenku.

     • viac
     • JA Veľtrh podnikateľských talentov 2018
     • JA Veľtrh podnikateľských talentov 2018

     • 26.03.2018 22:48
     • Na 23. ročníku JA Veľtrhu podnikateľských talentov 2018, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, boli v Bratislave ocenené najlepšie študentské firmy. Takmer 250 študentov zo 47 JA Firiem prezentovalo výsledky svojho podnikania na celoslovenskej súťaži, ktorú každý rok organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko. A zúčastnili sme sa aj my! JA FIRMA C&P zo SOŠ vo Svite.

     • viac
     • Školenie manažmentu JA Firiem
     • Školenie manažmentu JA Firiem

     • 19.11.2017 22:14
     • Školenie  manažmentu JA Firiem bolo určené pre študentov programu JA Aplikovaná ekonómia. Účastníkmi sme boli aj my - manažment JA Firmy C&P, ktorá pôsobí na našej škole. Organizátorom tejto vzdelávacej aktivity bola JA Slovensko n.o. v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. Školenie bolo zamerané na základy manažérskych zručností, na motiváciu, tímovú prácu, komunikáciu v tíme, výmenu skúseností a názorov v diskusii s rovesníkmi. O svoje skúsenosti sa s nami podelili aj manažéri spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia. Školenie bolo pre nás motivujúce a  odniesli si sme si množstvo podnetov na realizáciu našich podnikateľských aktivít.
     • viac