• Výsledok záverečného hodnotenia Zelená škola

     • Na základe rozhodnutia Rady hodnotiteliek Zelenej školy 24. 6. 2022 Vám s radosťou oznamujeme, že Vaša škola splnila podmienky pre udelenie medzinárodného certifikátu a vlajky Zelená škola/Ecoschool.

       Certifikačná slávnosť sa uskutoční 6.10. on-line prenosom.

     • Plavecká štafeta

     • Po dvoch pandemických rokoch sa 9.6.2022 mestu Svit podarilo zorganizovať tradičné plavecké podujatie ,,Plavecká štafeta“. Našu školu reprezentovali štyria chlapci a dve dievčatá. Víťazkou v kategórii žiačok SŠ sa stala Nikola Anďalová a v kategórii žiakov Timotej Klein. Pre malý počet členov družstva sa nám nepodarilo postaviť na štart štafety.

     • Celoškolská súťaž v písaní na písacom stroji

     • Dňa 20.júna 2022 sa uskutočnila celoškolská súťaž v písaní na písacom stroji. V tejto súťažnej disciplíne si žiaci našej školy zmerali sily v rýchlostnom desaťminútovom odpise textu. Kritériá súťaže boli zamerané na dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise a dodržanie percenta presnosti odpisu. Písanie na počítači je náročná súťažná disciplína, v ktorej žiak musí písať nielen rýchlo, ale aj presne. To sa podarilo aj našim žiakom a víťazmi školského kola súťaže v písaní na PC a stali:

      1. Ďurica Adrián – 2. B trieda, odbor komerčný pracovník s počtom 172,8 čistých úderov za 1 minútu a s percentom chýb 0,69
      2. Chovanec Adam - 2. B trieda, odbor komerčný pracovník s počtom 174,6 čistých úderov za 1 minútu a s percentom chýb 1,03
      3. Guzlejová Jaroslava - 1. B trieda, odbor komerčný pracovník s počtom 125,6 čistých úderov za 1 minútu a s percentom chýb 0,87.

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Remeslo má zlaté dno

     • A nielen to sme zistili pri našej návšteve kežmarského hradu, kde sa stretlo úžasné spoločenstvo ľudí. Mali sme tu možnosť vidieť rôzne remeslá od kominára cez rezbára, krajčíra alebo obuvníka. Okrem toho prebiehali aj rôzne súťaže. Najmä módne. Rôzne školy predstavovali svoje kolekcie oblečenia, ktoré boli navrhnuté a vyrobené žiakmi a nielen oblečenie, ale našu pozornosť si získali aj nádherné kadernícke výtvory. Je naozaj krásne, akú dokážeme mať fantáziu, a čo všetko dokážeme vytvoriť. Aj my sme mali tú česť zúčastniť sa prehliadky a súťaže, v ktorej sme mimochodom skončili na druhom mieste. Klobúk dole pred našimi dievčatami,  ktoré to zvládli "na pána".

      Veľmi pekným osviežením boli rôzne hudobné a tanečné vystúpenia či už rómskeho súboru, alebo úžasnej bubeníckej skupiny Národa. Celé sa to nieslo v príjemnej a u nás melodickej nálade.  Naplno sme si to užili. Už len samotný sprievod centrom Kežmarku rozveselil nielen nás, ale spríjemnil deň aj iným. Bolo to naozaj úchvatné a už sa tešíme na ďalší rok,  kedy si to znovu zopakujeme a užijeme.

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • 14.6. až 16.6 sme zrealizovali Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročníky študijných odborov a pre 2. ročník učebných odborov.  Program bol pestrý a tri dni ubehli ako voda.

      Prvý deň sme pozvali prezidenta Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Mgr. Františka Majerského, ktorý žiakom prednášal o prvej pomoc. Zameral sa najmä na resuscitáciu pomocou prístroja dnes už dostupného takmer v každom meste, či obci – defibrilátora.  Žiaci boli rozdelení do skupín po 8 členov a mali riešiť fingovanú situáciu, kedy bolo potrebné poskytnúť prvú pomoc. Ukázal im ako majú spolupracovať a rozdeliť si sily pri resuscitácii.  Po zdravotnej príprave sa žiaci presunuli na hasičskú prípravu, ktorú pre nás pripravili bývalí žiaci našej školy Jakub Fridman a Kristián Gildein.  Na chvíľu sme si vyskúšali ako sa cíti hasič pri zásahu. Žiaci stáčali hadice, bili kladivom, preskakovali prekážky, zapájali hadice a pod. Poriadne sa pri tom zapotili.

      Druhý deň sme pripravili 5 stanovíšť – zdravotné,  enviromentálne, strelecké, stanovište civilnej obrany a topografické. Keď absolvovali všetky, presunuli sa na štart preteku, v ktorom ich čakal popri behu aj vedomostný test.

      Tretí deň nás čakal turistický pochod v Tatrách. Skoro ráno sme sa električkou presunuli na Popradské pleso, kde sme od zastávky vyšli ku Plesu. Po krátkej prestávke na občerstvenie sme pokračovali na Štrbské Pleso po letnej ceste. Veľmi príjemná túra pod modrou oblohou bez mráčika.

      Počasie počas troch dní vyšlo na jednotku a vďaka tomu sme stihli všetky naplánované aktivity.

     • Prednáška s fyzioterapeutkou a odborníčkou na zdravú životosprávu

     • Ľudské telo je chrám. Choroba je trhlina v harmónii. Zdravie je súzvuk. (Hippokratés)

      Uvedeným mottom sa riadi fyzioterapeutka a bývalá vrcholová športovkyňa Soňa Palovičová Soňa zavítala do 1.B s prednáškou o zdravom životnom štýle. Žiakov hneď na začiatku rozhýbala, aby zistila, akú majú kondíciu. Merali sme tepovú frekvenciu pred a po záťaži a zistili sme svoj fyzický vek. Niektorí žiaci ostali prekvapení pri zistení, že majú kondičku ako 40 alebo 50 roční ľudia.

      Venovala sa strave, čomu sa treba vyvarovať a naopak, čo do jedálnička pridať.  Stravou sa dá veľa napraviť, ale, čo sa stáva častejšie, aj veľa pokaziť. Nemali by sme stravu brať na ľahkú váhu, pretože naše telo si pamätá všetko.

     • Vyhlásenie 2.kola prijímacieho konania

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39 vo Svite v zmysle § 66 odst. 6 zákona č.245/2008/ školský zákon/ vyhlasuje 2.kolo prijímacieho konania na štúdium v 1.ročníku v školskom roku 2022/2023 na nasledovné voľné miesta:

      Odbor 

      2891 K   technik pre chemický a farmaceutický priemysel 5 voľných miest

      3457 K   operátor tlače6 voľných miest

      3152 H   krajčír/krajčírka16 voľných miest

      2466 H   mechanik opravár – stroje a zariadenia7 voľných miest

      Termín 2.kola: 21.6.2022.

      Prihlášky je možné posielať poštou alebo elektronicky na adresu riaditel@zsssvit.sk.

     • Deň životného prostredia

     • Tradičný deň životného prostredia sa už po siedmykrát konal 8.6.2022 s rekordnou účasťou  17 družstiev, z toho 7 boli žiaci základných škôl a 10 žiaci 1. ročníka našej školy. Čakala ich terénna hra so 6 stanovišťami, každé bolo zamerané na iný problém v rámci zmeny klímy.

      Na úvod žiaci dostali informácie o tom, ako človek v histórii a v súčasnosti ovlyvňuje životné prostredie.

      Na jednotlivých stanovištiach skúmali vodu, pôdu, sucho, biotu, oblaky, merali teplotu, množstvo CO2 v ovzduší.  

     • Kurz praktickej environmentálnej prípravy

     • V dňoch 3.6., 6. - 8.6. 2022 žiaci 1.A odboru biotechnológia a farmakológia absolvovali kurz praktickej environmentálnej prípravy. Prvý deň vykonali audit školy podľa materiálov projektu Zelená škola. Spracovali 5 tém - energia, voda, zeleň, odpady a zelené obstarávanie a úradovanie. Druhý deň kurzu sme sa vybrali po stopách tetrova hlucháňa zo Štrbského na Jamské pleso. Využili sme aplikáciu Lesmír. Tretí deň sme uskutočnili hydrologické merania rieky Poprad a bagroviska Svit. Posledný deň bol venovaný terénnej hre zameranej na zmeny klímy.

     • Noc v škole

     • Karimatky, spacáky, plné ruksaky a skvelá nálada. Týmto vybavení prišli 46 žiaci 1. až 3. ročníka nocovať do školy. Áno, čítate dobre! V SOŠ polytechnickej J. A. Baťu sme odštartovali nultý ročník utužovania medzižiackych vzťahov a to nocou v škole.                                                                              
      Radosť, zábava, spev, tanec, súťaženie, nové kamarátstva, kreativita a smiech. Hodnoty sprevádzajúce celý večer, noc i ešte nasledujúce ráno. Ďakujeme všetkým absolventom prvej noci v škole, ktorá si určite našla svojich fanúšikov.

     • Exkurzie v Chemosvite

     • V dňoch 25.5.2022 v rámci kurzu Riadenia chemického nebezpečenstva a 2.6.2022 a 7.6.2022 sme sa so žiakmi 2.A a 2.B triedy odborov Biotechnológia a farmakológia a Technik pre chemický a farmaceutický priemysel zúčastnili exkurzií v podniku Chemosvit fólie a.s., laboratórií Chemosvit fólie a Chemosvit Fibrochem, kde sme mali možnosť vidieť celý priebeh výrob a kompletných laboratórnych analýz finálnych výrobkov.

     • Plavecký výcvik 2. ročník

     • Napriek vysokej vyťaženosti plavárne vo Svite, sa nám podarilo vybaviť termín na 3 dni plaveckého výcviku. Po dvoch rokoch, kedy sa výcvik nekonal (plavárne boli zatvorené), sme sa opäť obliekli do plaviek a vrhli sa do „rozbúrených“  vĺn bazéna,  aby sme si oprášili plavecké štýly. Išlo nám to veľmi dobre. V prvý deň sme zistili úroveň našich plavcov, čomu sme prispôsobili program. Následne výcvik prebiehal klasicky, rozcvičenie na suchu, rozplávanie, zdokonaľovacie cvičenie s doskou, bez dosky, skoky. Samozrejme bola aj sranda pri hre s loptou, žiaci vymysleli „vodnú vybíjanú“. Našlo sa aj zopár neplavcov, ktorí si síce za pár hodín neosvojili všetky plavecké štýly, ale nadobudli väčšiu istotu vo vodnom prostredí, naučili sa splývať a prešli základnými cvičeniami.
      Plavecký výcvik sme zavŕšili pretekmi na 50 m, v ktorých zvíťazili Timotej Klein z 2.BNikola Anďalová z 2.A. Odniesli si aj sladkú odmenu.

     • GLOBE Games 2022

     • Žiaci našej školy sa v dňoch 26. – 29. mája zúčastnili už 23. ročníka GLOBE Games v Zbirohu. GLOBE je dlhodobý celosvetový program, ktorý podporuje u žiakov záujem o prírodné vedy, rozvíja ich bádateľské schopnosti a trénuje vedecké postupy práce. GLOBE Games sú tradičnou oslavou celoročnej práce škôl, ktoré sú do programu zapojené. Ide o stretnutie študentov a učiteľov zo základných a stredných škôl z celej Českej republiky a zo zahraničia.

      Deň D prišiel v piatok 27. mája – študentská konferencia, na ktorej školské tímy predstavili svoje výskumné projekty, na ktorých pracovali celý rok v rámci programu GLOBE. Na študentskej konferencii sme prezentovali dva projekty. Prvý „Po daždi sa (vraj) lepšie dýcha“ prezentoval výsledky meraní pH rieky Poprad, zrážok a pôdy a druhý „Zelená imunita“ bol zameraný na množstvo obranných látok v kôre stromov, ktoré rastú v čistom a prašnom prostredí. 

      V sobotu sa konali workshopy s odborníkmi na rôzne zaujímavé témy. Poobede sme sa všetci tešili na gúľanie obrovskej zemegule ulicami Zbirohu.

      Ako vnímali toto podujatie samotní žiaci?

      „Bolo to pre mňa veľmi prínosné, keďže sme sa pri tvorbe projektu naučili pracovať v tíme. Určite si odnášam veľa zážitkov a krásne spomienky.“

      „Ohromila ma spolupráca medzi školami. Skvelí ľudia a aktivity. Za tieto zážitky som vďačný a veľmi sa teším na budúcoročné GLOBE Games.“

      „Veľmi sa mi páčila spolupráca všetkých tímov, aktivity boli zaujímavé. Učitelia a všetci čo sa zapojili boli super. Nadviazali sme nové priateľstvá, som rada, že som mala možnosť sa zapojiť.“

      „Z GLOBE Games si odnášam určite veľa zážitkov a spomienok. Určite mám novú skúsenosť aj v rámci prezentovania a komunikácie s ľuďmi.“

     • Medzinárodný futsalový turnaj

     • V dňoch 19. – 21. mája 2022 sa šesť našich žiakov z 1.B. a 2.B. triedy zúčastnilo na 4. ročníku Memoriálu Tibora Kertésza. Medzinárodný futsalový turnaj organizovala SOŠ polygrafická v Bratislave. Do družstva boli po prvý raz zaradené aj dievčatá. V konkurencii šiestich škôl sme síce na medailu nedosiahli, ale naši žiaci výkonom nesklamali. Na stupeň víťazov sa môžu postaviť už o rok, keď sa im podarí zúročiť nazbierané skúsenosti. Na záver turnaja nám organizátori zabezpečili večernú prehliadku Bratislavy, ktorá bola určite spestrením pre všetkých aj keď zápasmi vyčerpaných účastníkov turnaja.  

     • Krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C

     • Dňa 12.5.2022 sa na pôde našej školy uskutočnilo Krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C určenej pre žiakov stredných škôl a gymnázií Prešovského kraja. Privítali sme 36 súťažiacich, ktorí riešili úlohy anorganickej a všeobecnej chémie v teoretickej a v praktickej časti v priestoroch našich laboratórií. Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Exkurzia

     • Dňa 10.5.2022 sme sa so ziakmi 4.A triedy z odboru Biotechnológia a farmakológia zúčastnili exkurzie na oddelení Klinickej biochémie v Popradskej nemocnici. Jednotlivé pracoviská boli vybavené modernými analytickými prístrojmi od renomovaných svetových výrobcov, kde používajú certifikované diagnostiká a sú zapojené do medzinárodného systému externej kontroly kvality klinickej analytiky. Dnes sme mali možnosť vidieť celý proces analýz vzoriek krvi a moču od jeho prijatia až po vyhodnotenie vzoriek.

      Taktiež sme navštívili Popradský pivovar Tatras. Oboznámili sme sa s históriou, druhmi piva, popisom technologického procesu a o bezpečnostných požiadavkách v prevádzke. Výroba piva je v malej prevádzke pod podnikom a obsahuje sklad chmeľu , kvasníc a sladu ktorý si majiteľ objednáva, miestnosť pre sanitáciu sudov a plnenie PET fliaš, miestnosť teplej fázy (varenia piva) a miestnosti, kde sa kvasia rôzne druhy piva.

      Na záver exkurzie chceme poďakovať vedeniu oddelenia Klinickej biochémie, pánovi majiteľovi Pivovaru Tatras a aj našim žiakom zo 4.A triedy.