• 27.6.2022
     • Výsledok záverečného hodnotenia Zelená škola

      Na základe rozhodnutia Rady hodnotiteliek Zelenej školy 24. 6. 2022 Vám s radosťou oznamujeme, že Vaša škola splnila podmienky pre udelenie medzinárodného certifikátu a vlajky Zelená škola/Ecoschool.

    • 16.5.2022
     • Vyhodnotenie práce v téme odpady

      Vyhodnotenie práce v téme odpady

      Naše ciele boli:

      • Znížiť produkciu komunálneho (zmesného) odpadu o jednu tretinu tým, že dôsledne budeme triediť odpad.
      • Zvýšiť povedomie a zmenu postojov v oblasti zodpovedného nakupovania.  
      • Preniesť návyky do domáceho prostredia žiakov 

      Pred zavedením košov na triedenie odpadu sme na školy zmerali množstvo odpadu: 0,165 kg na žiaka.
      Po zavedení košov na triedenie plastov a papiera sme znížili množstvo zmesného odpadu o 24% - 0,125 kg na žiaka.

      Z dotazníkov sme zistili, že 14% opýtaných netriedi doma odpad. Najčastejšia príčina bola, že nemajú na to podmienky. 

       

    • 25.4.2022
     • Rovesnícke vzdelávanie o odpadoch

      Rovesnícke vzdelávanie o odpadoch

      Skupina študentov z 3.A uskutočnila rovesnícke vzdelávanie o odpadoch. Žiaci najprv odpovedali na otázky v krátkom kvíze, potom dostali tašku s odpadmi a vytvárali profil človeka, ktorý tieto odpady vyhodil. Na záver riešili úlohu, ako dlho sa rôzne druhy odpadov rozkladajú v prírode.

      Fotogaléria

    • 16.9.2021
     • Lesmírny výlet

      Lesmírny výlet

      Ako odmenu za naše enviro aktivity v rámci projektu Zelená škola sme dostali možnosť ísť na exkurziu po lesmírnom chodníku Živá rieka na rieku Belá (lesmir.sk). Sprevádzal nás jeden zo zakladateľov projektu ochranár, ekológ a filmár Erik Baláž. Ďakujeme smiley

      Krátke video tu: https://www.facebook.com/watch/

           

           

    • 22.6.2021
     • Prírodný turizmus na vlastnej koži

      Prírodný turizmus na vlastnej koži

      Odvahu a odhodlanie a tiež turistické topánky, zásoby vody, stravu na celý deň potrebovali učiteľky a učitelia zo Zelených škôl – centier inšpirácie. Od septembra absolvovali 4 on-line kurzy a konečne sa dalo naživo – a hneď do divočiny.
      Cieľ: zažiť prírodný turizmus na vlastnej koži. V 2 turnusoch, lebo prírodný turizmus limituje veľkosť skupín.

      „Spoznávali sme divokú prírodu Polonín všetkými zmyslami (oči, uši, čuch, hmat, chuť) aj rozumom, cez nové zaujímavosti z ríše rastlín, zvierat a neživej prírody, prostredníctvom jedinečného prístupu odborných lektorov Zuzky Burdovej a Slava Senka, ktorí nám ukázali aj všetko zaujímavé v okolí – Astronomické observatórium Kolonica, drevené chrámy, cintoríny z 1. svetovej vojny, ochutnali sme domáce tatarčene pirohy (z pohánkovej múky mletej aj so šupkami od domáceho pestovateľa pohánky…”

      Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení. Bolo nám cťou zúčastniť sa.

                

    • 10.6.2021
     • Deň životného prostredia

      Deň životného prostredia

      Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom "Je len jedna Zem". Jeho hlavnou úlohou je podnietiť po celom svete čo najviac aktivít na podporu pozitívnej environmentálnej zmeny.
      Aj na našej škole si pripomíname tento deň terénnou hrou pre študentov prvého ročníka. Tento rok bol náš deň životného prostredia zameraný na klimatické zmeny. Študenti absolvovali aktivity na  5 stanovištiach – voda, pôda, meteorológia, biológia a satelity. 

      A ako sa im to páčilo?
      "Dobrá forma vzdelávania, človek nesedí, ale hýbe sa. Dobré je, že úlohy neboli len z jedného odvetvia, ale z viacerých."
      "Pozdávalo sa nám to, lebo to bolo iné ako štandertné vyučovanie v triede."
      "Naučili sme sa kopať diery do zeme, letokruhy, satelity a pozdávalo sa nám to."
      "Táto metóda by sa mohla používať častejšie ako forma výučby. My sme sa v skupine naučili veľa nového, keďže to bolo hravou formou."

      Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola - každý deň pre budúcnosť

      Fotogaléria tu:

    • máj 2021
     • Náš experiment - kompostovanie

      Náš experiment - kompostovanie

      Študenti 2.A triedy skúmali kompostovanie. Ich experiment bol zameraný na zistenie vedomostí o kompostovaní, porovnanie prirodzeného rozkladu a rozkladu s podporou urýchľovača (bakteriálny a enzýmový). Viac sa dozviete tu: Projekt_kompostovanie.pdf

            

    • 10.4.2021
     • Dotazník o kompostovaní

      Dotazník o kompostovaní

      ● do dotazníka sa zapojilo 247 ľudí
      ● 50,4% respondentov bolo vo veku 16-20 rokov
      ● viac ako polovica ľudí využíva kompost (ako hnojivo)

      Výsledky nájdete tu:
      KOMPOSTOVANIE_-_vyhodnotenie_dotazniku.pdf

    • 25.6.2020
     • Projekt Zelená škola - každý deň pre budúcnosť

      Projekt Zelená škola - každý deň pre budúcnosť

      Cieľom projektu je vytvorenie z vybraných 10 Zelených škôl v rôznych regiónoch Slovenska inšpiratívne centrá, ktoré ponúknu inšpirácie, ako robiť, čo sa učí, ako učiť inak a ako robiť zmeny na školách spoločne.

      Veľmi sa tešíme, že jednou z vybratých škôl je aj tá naša smiley

     • Schválený akčný plán

      Máme schválený náš akčný plán pre tému odpady. Vytýčili sme si 3 ciele:

      • Dôsledné triedenie odpadu vznikajúceho na pôde školy, preniesť tieto návyky do domáceho prostredia žiakov
      • Predchádzanie vzniku odpadu a zodpovedné nakupovanie
      • Environmentálne vzdelávanie a informovanie verejnosť
       
     • Máme certifikát!!!

      Máme certifikát!!!

      Potešil nás výsledok hodnotiacej komisie, ktorá udelila našej škole certifikát a vlajku Zelenej školy. Slávnostná certifikácia  sa bude konať  9. októbra 2019 v divadle Aréna v Bratislave. Tešíme sa!!!

    • 12.6.2018
     • Kolégium

      Kolégium

      Na júnovom kolégiu sme zhodnotili naše aktivity v tomto školskom roku, študenti 1.A triedy odprezentovali výsledky nového environmentálneho auditu školy. Kolégium hlasovaním vybralo prioritnú tému pre nový dvojročný cyklus programu Zelená škola. Novou témou bude odpad.

    • 27.5.2019
     • Upratujeme v záhradke

      V rámci kurzu praktickej environmentálnej prípravy sme upratovali v našej záhradke 😊🌱🌷🌿 

    • 6.5.2019
     • Propagácia bylinkových čajov

      Propagácia bylinkových čajov

      Prvý májový týždeň sme spolu so študentskou spoločnosťou propagovali pitie bylinkových čajov vo vestibule školy.

         

         

         

         

     • Jar v záhradke

      Jar v záhradke

      Aj naša vonkajšia záhradka zakvitla, ale v máji nás prekvapilo veľmi chladné počasie a sneženie indecision

     • Vertikálne záhrady

      Vertikálne záhrady

      Dosadili sme bylinky do našich vertikálnych záhrad.

     • Vyhodnotenie dotazníka

     • Dotazník o liečivých bylinkách

      Dotazník o liečivých bylinkách

      Prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete tu.

    • 15.11.2018
     • Čo vieš o bylinkových čajoch?

      Čo vieš o bylinkových čajoch?

      Študenti 2.A a 4.A sa zúčastnili workshopu o bylinkových čajoch. Ich úlohou bolo ochutnať 5 druhov bylinkových čajov a priradiť čaj k sušeným bylinkám a obrázkom rastlín. Ďalšia úloha bola vybrať si jednu bylinku a popísať jej účinky. Na záver sme diskutovali s pani Žvirskou, ktorá má dlhoročné skúsenosti so  zbieraním byliniek.

         

            

         

       

    • 31.10.2018
     • Vertikálna záhrada

      Cez jesenné prázdniny sme namontovali systémy vertikálnych záhrad a vysadili prvé bylinky!!!

    • 17.10.2018
     • Slávnostná certifikácia zelených škôl

      Slávnostná certifikácia zelených škôl

      17.10. sme sa spolu so žiakmi 4.A triedy Máriom Malastom a Ondrejom Neupauerom zúčastnili slávnostného odovzdávania certifikátov Zelenej školy v Divadle Aréna v Bratislave. Tento rok sme získali Diplom na ceste k Zelenej škole, ale veríme, že na budúci rok už získame vlajku zelenej školy.  103 slovenských škôl a škôlok získalo titul Zelená Škola! Certifikácie sa osobne zúčastnil aj Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

      Slávnostný program bol bohatý aj na známe osobnosti. Skvelé hudobné vystúpenie predviedol Juraj Hnilica. Certifikáciu uzavrel spevák Lukáš Adamec. Vizuálne zaujímavou zložkou programu bolo vystúpenie artistického súboru Anta Agni.

      Školám sa okrem prítomných donorov prihovoril aj riaditeľ medzinárodnej siete Eco schools Pramod Kumar Sharma. Pogratuloval im k oceneniu a vyzdvihol význam ich práce a jej globálny dopad. 

         

    • september 2018
     • Záhradka v septembri

      Záhradka v septembri

      Naša prvá úloha bola likvidácia buriny, ktorá sa za dva mesiace prázdnin poriadne rozrástla. 

        

        

    • 5.9.2018
     • Septembrové kolégium

      Septembrové kolégium

      V novom školskom roku sme sa hneď začiatkom septembra stretli na kolégiu. Prediskutovali a naplánovali sme prácu na nový školský rok.

         

    • jún 2018
     • Pred odchodom na prázdniny

      Pred odchodom na prázdniny

      Naša záhradka sa pomaly rozrastá...

        

    • apríl 2018
     • Pred a po...

      Dokončili sme úpravy areálu...

       

    • 25.4.2018
     • Bylinková špirála - jarná výsadba

      Bylinková špirála - jarná výsadba

      Postupne sadíme bylinky do špirály - mätu, šalviu, medovku, pažítku, ligurček, rozmarín, tymián, citrónovú trávu...

    • 12.4.2018
     • Kolégium Zelenej školy

      Kolégium Zelenej školy

      Na druhom veľkom zasadaní kolégii Zelenej školy sme sa venovali hlavne hodnoteniu plnenia akčného plánu a dohodli ďalší postup.

      Podarilo sa nám vytvoriť záhony a bylinkovú špirálu, nezrealizovali sme vertikálnu záhradu v interiéri školy a s ňou súvisiace úlohy. Keďže sme náš plán splnili iba čiastočne, rozhodli sme sa požiadať o udelenie diplomu „Na ceste k Zelenej škole“.

    • 9.4.2018
     • Jar v našej záhradke

      Jar v našej záhradke

      Sneh rýchlo zmizol a prišli veľmi teplé dni... a tak sme čakali, čo rozkvitne po jesennej výsadbe. 

       

    • marec 2018
     • Záhrada z PET fliaš

      Záhrada z PET fliaš

      Začali sme s pokusmi na vytvorenie našej vertikálnej záhrady pomocou PET fliaš. Potrebovali sme všetko poriadne zmerať a vypočítať...

        

    • 31.1.2018
     • Projekt Pomáhame vyrásť

      Nevzdali sme sa myšlienky na vybudovanie interiérovej vertikálnej záhrady a skúsili sme podať projekt v rámci grantového programu Pomáhame vyrásť, ktorého cieľom je podporiť praktickú environmentálnu výchovu zameranú na zníženie ekologickej stopy v jednotlivých témach programu Zelená škola.

      Ani tentokrát náš projekt nebol úspešný...frown

    • 19.1.2018
     • Projekt Záhrada ktorá učí

      Projekt Záhrada ktorá učí

      Prihlásili sme sa do projektu Záhrada ktorá učí. V rámci tohto projektu by sme sa chceli venovať viac interiéru školy -  na chodbe vybudovať učiacu interiérovú vertikálnu záhradu. Chceme namontovať systémy na tvorbu vertikálnej záhrady na vybrané steny – prvý  systém  Karoo 40x40 cm pre 9 rastlín, ktorý je možné priamo namontovať na menšiu stenu, druhý vertikálny systém Minigarden so samozavlažovacím setom a tretí systém plánujeme vyrobiť so žiakmi lankovým závesným systémom a ukotvením vyrobených  kvetináčov  z PET fliaš.

      Samozrejme plánujeme vysadiť liečivé rastliny, vyrobiť a osadiť popisné menovky v slovenskom a latinskom jazyku. V rámci oddychovej zóny vytvoriť náučné panely zamerané na históriu fytoterapie a bylinkárstva. 

      Do Záhrady, ktorá učí 2018, sa prihlásilo až 66 škôl, čo je rekordný počet. Podporených škôl bolo iba sedem a naša škola. medzi nimi nie je... sad

    • 12.10.2017
     • Bylinková špirála

      Bylinková špirála

      Po niekoľko týždňovej práci je naša bylinková špirála hotová a pripravená na jesennú výsadbu smiley

    • 30.9.2017
     • Úpravy vonkajšieho areálu školy

      Úpravy vonkajšieho areálu školy

      V septembri sme sa pustili do práce - vyčistili a pripravili sme pozemok pre bylinkovú špirálu.

         

      Dve naše učiteľky sa zúčastnili akcie Túlavý autobus. Navštívili s ním štyri Záhrady, ktoré učia. Mali možnosť prehliadky záhrad v štyroch školách, ako aj drobné ukážky vyučovania bežných školských predmetov na čerstvom vzduchu. Každá zo záhrad bola iná, no všetky boli veľmi inšpiratívne. 

       

    • 10.6.2017
     • Vypracovanie akčného plánu

      Vypracovanie akčného plánu

      Na zasadnutí Kolégia zelenej školy, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 30.4. sme odhlasovali, že prioritnou témou pre nás bude ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. V enviromentálnom akčnom pláne sme si určili 3 hlavné ciele:

      - Revitalizácia vonkajšieho a vnútorného areálu školy

      - Vytvorenie výučbovej vertikálnej záhrady v interiéri školy

      - Environmentálne vzdelávanie a informovanie verejnosti

       

    • 6.4.2017
     • Environmentálny audit školy

      Environmentálny audit školy

      Na základe environmentálneho auditu, ktorý robili hlavne žiaci 2.A v spolupráci s vedením školy a ekonomickým úsekom sme zistili, že vo všetkých oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, zeleň a ochrana prírody) by sme sa ako škola mohli zlepšovať. Na zasadnutí Kolégia zelenej školy, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 30.4. sme odhlasovali, že prioritnou témou pre nás bude ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.
      Takže prvé dva kroky máme za sebou. Čaká nás vypracovanie environmentálneho akčného plánu v ktorom popíšeme konkrétne, čo by sme chceli v oblasti ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY zmeniť. V tomto Vás chceme poprosiť o pomoc - privítali by sme nápady, ako zlepšiť svoje prostredie. Pri zborovni bude zelená urna, do ktorej môžete vhodiť svoj nápad na zlepšenie. Chceme, aby naša škola bola Zelená všetkých študentov, učiteľov a aj rodičov.

    • 1.9.2016
     • {#1084}

      Prvé kroky

      Od septembra 2016 je naša škola zapojená do programu Zelená škola.

      Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

      Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.
      Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

      Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.
      V súčasnosti sa uplatňuje na viac ako 40 tisíc školách v 53 krajinách sveta. Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR.