• Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, môžete si ho vytlačiť sami. Overenie je pomocou QR kódu. Ak potrebujete potvrdenie s pečiatkou školy, musíte si potvrdenie nechať opečiatkovať na sekretariáte školy. Niektoré organizácie si však vyžadujú potvrdenie o návšteve školy na vlastných formulároch. Návod ako si potvrdenie vytlačíte nájdete na https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk