• Odovzdanie ocenenia DOFe

     • Konečne je to tu. Prví absolventi DOFe sa dočkali zaslúženého ocenenia v podobe diplomov a krásnych pamätných odznakov.  Sú to symboly, ktoré im budú navždy pripomínať ich náročnú cestu, ktorá však samotná predstavovala ich cieľ.  Zvládli všetky oblasti programu a na konci prelúskali dobrodružnú Expedíciu, ktorá potvrdila ich pripravenosť zvládať prekážky , a že sa v živote (ani v lese J ) nestratia.  Preukázali cieľavedomosť, vytrvalosť, zmysel pre pomoc druhým, hlad po nových poznatkoch, či zručnostiach a to sa dnes, povedzme si pravdu, len tak nevidí. Žiaci, ktorí sa zapoja do programu DOFe sú výnimoční a sú výborným príkladom pre všetkých, ktorí sa možno len hľadajú a chceli by niečo dokázať.

      Naši Dofáci všetkým odkazujú, aby sa nebáli dávať si ciele, pretože to dáva životu zmysel.
      „Ľudia s cieľmi uspejú, pretože vedia kam idú.“

      „Náročná cesta často vedie k tým najkrajším miestam.“

      DOFe v našej škole zastrešuje pani uč. Rodáková,  pani uč. Langsfeldová , na ktorú sa veľmi tešíme po materskej dovolenke  a pán uč. Exner. Neváhajte ich kedykoľcek kontaktovať .

      Veľa šťastia v plnení vašich cieľov.

     • Krajské kolo on-line ekonomickej olympiády

     • Študenti 4.B, Roman Roth a Sebastian Raček, sa zúčastnili 1.3.2022 KRAJSKÉHO ON-LINE KOLA EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY. Súťaž organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. 

     • Expert geniality show

     • Aj tohto roku sa žiaci našej školy zapojili do obľúbenej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej si overili svoje znalosti v dvoch zvolených kategóriách z oblastí angličtiny, geografie, biológie, dejepisu, matematiky alebo športu.

      Hoci súťaž prebehla už koncom novembra na vyhodnotenie a diplomy si museli žiaci počkať až doteraz. Oplatilo sa. Srdečne gratulujeme Timotejovi Dutkovi 2.A (celkove 29. miesto) a Michaele Rušinovej 2.A (celkove 117. miesto), ktorí dosiahli titul Top expert pretože sa výborne umiestnili v oboch kategóriách z celkového počtu 1186 súťažiacich.

      Rovnako gratulujeme aj žiakom, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v jednej zvolenej kategórii: Veronika Nahalková 2.B (10. miesto), Dominik Kurňava 2.A (15. miesto).  

     • Program GLOBE - odber vzoriek

     • 15:2. sme sa vybrali na Štrbské pleso, aby sme odobrali vzorky snehu, ktoré budeme ďalej analyzovať na výskyt mikroplastov. Je to jedna z nových aktivít v rámci probramu GLOBE

     • Príhovor riaditeľky

     • Všetci moji kolegovia, žiaci súčasní aj bývalí, milí moji priatelia!

           Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by som momentálne vyjadrila svoju vďaku a svoje pocity.

           O ankete Slovenska roka som v minulosti čítala a vnímala som ju ako krásnu aktivitu ľudí, ktorí si všímajú aj prácu iných. V živote by ma nenapadlo, že sa raz medzi nominovanými ocitnem aj ja.

           To moje prvotné prekvapenie hraničilo až s panikou – „veď ja tam určite nepatrím“ a vôbec pritom nečakám presviedčanie okolia o opaku a potľapkávanie po pleciach.

           V súčasnosti čítam Vaše príspevky, pozdravy a nesmierne si Vašu podporu vážim. Je nádherné čítať Vaše spomienky na naše stretnutia. Viete, stále si ale myslím, že si celé tie roky vykonávam len svoju prácu, v ktorej som sa našla. Som šťastný človek, pretože svoju prácu mám veľmi rada. Som šťastný človek, lebo v škole je okolo mňa kolektív úžasných ľudí – kolegov a žiakov!!!. Viete, sám jednotlivec nedokáže vytiahnúť školu z krízy. Na to je potrebná vôľa, sila, podpora a odvaha všetkých zainteresovaných. A ja som to všetko tu, vo Svite, na našej škole našla.

           Ocenenie patrí všetkým mojim kolegom, ktorí tu sú a boli so mnou a všetkým našim zlatým deťom. Ocenenie patrí celej našej škole!

           Všetkým Vám patrí moja vďaka a úcta.

      RNDr. Eva Nebusová

     • LAUREÁTKA OCENENIA SLOVENKA ROKA 2022

     • Sme veľmi pyšní na našu pani riaditeľku, ktorá sa dostala do najužšieho výberu nominácie SLOVENKA ROKA v kategórii VZDELÁVANIE.

      Obrovské srdce, úsmev na perách, úprimnosť, pokora, otvorená myseľ a autorita v jednej osobe - naša pani riaditeľka RNDr. Eva Nebusová. Preto sa chceme veľmi pekne poďakovať za nomináciu pani riaditeľky. Sme veľmi hrdí a vďační!

      Budeme veľmi radi, ak ju podporíte svojím hlasom.

      Hlasovať môžete od 28. januára 2022 10:00 do 01.júna 2022 – 12:00 prostredníctvom:

     • Si deviatak?

     • Rozhoduješ sa, kam ísť na strednú školu? Zasúťaž si v našej ESCAPE ROOM, v ktorej musíš splniť niekoľko zaujímavých úloh, aby si získal „kľúče“ od budovy našej školy. Tvoja aktivita bude ocenená pri prijímacích skúškach do prvého ročníka a zároveň  budeš zaradený do žrebovania o vecné ceny, ktoré sa uskutoční v apríli.
      ESCAPE ROOM

     • 58. ročník Chemickej olympiády

     • V dňoch 2.2. a 3.2. sa uskutočnilo školské kolo 58. ročníka chemickej olympiády v  kategórii E,F. Počas prvého dňa, kedy prebehla praktická časť školského kola žiaci pracovali v laboratóriu, pričom stanovovali obsah trieslovín v čaji  dvoma metódami. Druhý deň riešili teoretické úlohy zo všeobecnej, fyzikálnej, organickej, analytickej chémie a biochémie. O postup na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 9.-12.3 v Prievidzi a Novákoch, súťažili žiaci 2.A, 3.A a 4.A triedy. 

     • Spolu úspešnejší 2

     • Po úspešnom priebehu výzvy  "Spolu úspešnejší 2021",  v rámci ktorej prebiehalo doučovanie našich žiakov v mesiacoch október až december 2021,  sme zabojovali o tento výborný projekt i tento rok a boli sme úspešní i v jeho pokračovaní Spolu úspešnejší 2. Od 17.1. do 17.6.2022 je zapojených  do výzvy 20  žiakov pod vedením PaedDr. Sterczovej, Mgr. Langsfeldovej, Ing. Kubusovej a Ing. Austerovej. Pre žiakov je určený rozvrh doučovania v poobedňajších hodinách. Veríme , že v rámci tejto, už odskúšanej výzvy , pomôžeme žiakom, ktorí si chcú doplniť svoje vedomosti v predmetoch, v ktorých po dlhej dobe dištančného vzdelávania necítia istotu.

     • Tvorivé dielne

     • Žiaci 1.B a 2.B odboru operátor tlače sa v utorok 25.1.2022 zúčastnili tvorivých dielní v Tatranskej galérii v Poprade. Tvorivé dielne boli zamerané na „ Zátišie 21. storočia“. Priložené fotky sú dôkazom, že žiakov daná téma zaujala.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Tradične v novembri sa na našej SOŠ-ke konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. V písomnom teste najlepšie uspeli:

      1. Veronika Vantrobová – 2.A
      2. Kristína Gancarčíková – 3.A
      3. Nina Saláková  - 2.A

      Víťazke školského kola Veronike srdečne blahoželáme ku peknému tretiemu miestu v online teste na okresnom kole oanj, ktoré sa konalo dňa 13.1.2022!