• Zabezpečenie chodu školy v čase prerušenia vyučovania v dňoch 16.-.27.03.2020

     • Vážení žiaci, od zajtra 17.03.2020 sa mení spôsob vzdelávania z prezenčného na dištančné z dôvodu vzniknutej situácie v našej spoločnosti. Dištančné vzdelávanie pre Vás znamená sledovať edupage a svoje emailové adresy, na ktoré budete dostávať učebné materiály a úlohy. Vyučovanie môže prebiehať aj spôsobom video konferencie, o ktorej konaní a spôsobe pripojenia dostanete informáciu od konkrétneho učiteľa.Systém edupage je kontrolovateľný, kde je možné zistiť vaša aktivita. Vzniknutá situácia neznamená úplné zrušenie výučby. Naším cieľom je, aby ste sa aj počas týchto dní vzdelávali s využitím moderných technológií. Žiadame Vás o zodpovedný prístup k danej situácii. Spoločnými silami sa nám určite podarí zvládnuť toto náročné obdobie.

      RNDr. Eva Nebusová, riaditeľka školy.

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa plošne uzatvárajú všetky školy a školské zariadenia od 16. marca 2020 do 27. marca 2020. Žiaci sa majú zdržiavať doma. Je potrebné sledovať www stránku školy a edupage školy, pretože žiaci budú cez ne dostávať pokyny, študijný materiál a úlohy.

     • Dôležitý oznam!

     • V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. – školský zákon v znení zmien a doplnkov, § 150 ods. 5 udeľujem žiakom SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu študijné voľno na deň 13.03.2020 /piatok/ z dôvodu zníženia rizika šírenia sa ochorenia COVID-19.

      Žiaci ubytovaní na internáte sú povinní opustiť internát školy dnes 12.3.2020!

      Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy.

      RNDr. Eva Nebusová riaditeľka školy.

     • Povinná 14-dňová karanténa

     • Oznamujeme rodičom i žiakom školy, že dnešným dňom 10. 03. 2020 platí v škole povinná 14-dňová karanténa pre žiakov i zamestnancov školy, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom Taliansko, Čína, Irán, Južná Kórea.

     • Školské kolo SOČ

     • Školské kolo SOČ sa uskutoční 10.marca 2020 (utorok)  o 10:00 hod. Do krajského kola súťaže môžu  postúpiť 2 práce z každého odboru. Po skončení školského kola si víťazi vypíšu prihlášku na súťaž a prácu vo formáte PDF odošlú krajskej komisie SOČ.

      Krajská prehliadka SOČ sa bude konať 27.marca 2020 (piatok) na Spojenej škole J.Henischa v  Bardejove.

     • Bowlingová liga

     • Bowlingový tím, ktorý reprezentuje našu školu má za sebou už 8 kôl zo stredoškolskej bowlingovej ligy 2019/20. Pred sebou  majú ešte dve kolá, tak im držme palce.

      A toto sú naše výsledky: 

                                                                         Hry        Kolky         Body          Priemer

      9.   Richard Bobko       SOŠP J.A.Baťu        19       2249           12               118.3684

      30. Alexander Hrbček                                    16        1607            5.0             100.437

      33. Tomáš Pačaj                                             14        1331           3.0              95.0714

      37.  Samuel Hámor                                         31        2793           8.0              90.0968

      43.  Lívia Dlugošová                                       26        1901           2.0              73.115

     • Výtvarné a fotografické súťaže

     • V priebehu februára 2020 sa niektorí študenti zapojili do tvorivých súťaží. Konkrétne do fotografickej súťaže FOTOGRAFIA ACADEMICA 2020, ktorú organizuje STU Bratislava, katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie. Fotosnímky v kategórii ČLOVEK a KRAJINA do tejto celoslovenskej súťaže nafotili, upravili a odoslali grafici a tlačiari zo  4.B -  Peter Hámor, Jakub Fridman, Marek Krempaský, Jakub Petrás, Antónia Bukovinová a Diana Reľovská.

      Tiež sa viacerí žiaci zapojili maľbou na plátno a fotografiami do súťaže VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ – MOJE/NE/ISTOTY 2020, ktorú organizuje Škola umeleckého priemyslu v Kežmarku. Fotografie dodali  grafici a tlačiari zo  4.B - Marek Krempaský, Jakub Petrás, Antónia Bukovinová a Diana Reľovská. Maľby na plátno vypracovali a dodali žiaci zo 4.B - Diana Reľovská, Jakub Astl a Katka Tribulová, tiež žiačky z 3.A - Lucia Juríková, Tamara Sovová.

      Všetky tieto práce budú hodnotiť odborné komisie, ktoré vyhlásia víťazov, potom budú práce inštalované na výstave vo verejných priestoroch v Bratislave a Kežmarku. Niektoré práce sú tu uvedené, ďalšie budú súčasťou tradičnej Výstavy prác grafikov a tlačiarov koncom apríla vo vestibule našej školy.

      Ing. Patrik Pavlovič, 24.2. 2020

     • Okresné kolo v bedmintone

     • Po krátkej pauze sa v novom kalendárnom roku rozbiehajú športové súťaže. Začali sme bedmintonom. V kategórii žiakov sa zišlo 10 dvojčlenných družstiev a v kategórii žiačok 7. Chlapci sa dostali do štvorčlennej skupiny, ktorú vyhrali. V semifinále narazili na neskorších víťazov. Po dvojhrách bolo 1:1, keď jeden bod získal Samuel Šoltys s VuTanom,hádam najlepším hráčom, a víťazstvom 2:1. Rozhodovalo sa v štvorhre. Prvý set vyhrali naši chlapci, v druhom mali mečbal, ktorý však nedokázali využiť. Nakoniec prehrali aj tretí set a zápas celkom 2:1. Zápas o 3.miesto však zvládli ľahko.

      Dievčatá hrali v trojčlennej skupine, kde prehrali jeden zápas. V semifinále narazili taktiež na neskoršieho víťaza, keď jeden bod získala Barbora Pacigová. V boji o 3.miesto proti SZŠ vyhrali obe dvojhry jednoznačným spôsobom. Po tom, ako sa dievčatá borili so zdravotnými problémami, môžeme považovať 3.miesto za veľký úspech. Prvýkrát sa dokonca stalo, že sme sa z tejto súťaže vrátili s medailovými umiestneniami v oboch kategóriách naraz. Reprezentovali nás B. Pacigová, K. Zajacová, I. Fábry a S. Šoltys. K úspechu blahoželáme.

     • Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

     • Dňa 14.2.2020 sa opäť po roku študenti  odboru Komerčný pracovník v doprave zúčastnili Dňa otvorených dverí na Žilinskej univerzite. Navštívili sme Fakultu Prevádzky ekonomiky dopravy a spojov. Akcia bola otvorená o 10:00 v Aule DATALAN, kde boli záujemcovia o štúdium informovaní o študijných programoch a katedrách FPEDAS. Po krátkej prestávke spojenej s občerstvením si žiaci mohli prezrieť priestory fakulty a laboratóriá. My sme sa zamerali na vodnú a leteckú dopravu. Študentom boli odprezentované  informácie týkajúce sa štúdia, ktoré pripraví absolventov na uplatnenie sa v strednom a vrcholovom manažmente dopravných, logistických a zasielateľských firiem poskytujúcich prepravné služby prostredníctvom vnútrozemskej a námornej plavby a taktiež prostredníctvom leteckých spoločností a letísk.

     • Exkurzia v Popradskej tlačiarni

     • Žiaci 1.B a 2.B odboru operátor tlače navštívili dňa 17. februára 2020 Popradskú tlačiareň, kde videli ofsetovú tlač a dokončovacie procesy tlačovín. Ďalej navštívili Podtatran VK, s.r.o., kde sa oboznámili s výrobou väzieb kníh a časopisov. Na záver navštívili Tatranskú galériu v Elektrárni Poprad. Pozreli si tvorbu Vincenta Hložníka, výstavu LEGO stavebníc a hernú zónu, kde si zaspomínali na detstvo.

     • Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite

     • Študenti odboru Škola podnikania sa 11.2.2020 zúčastnili Dňa otvorených dverí na Katolíckej univerzite v Poprade. Celú akciu slávnostne otvorila profesorka Ing. Alena Daňková, CSc. Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relations PF KU informovala študentov o možnostiach štúdia na škole, ale aj o možnostiach pobytu na zahraničných školách. V ďalšej časti doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. predniesol populárno-náučnú prednášku „Ako cestoval Pavol z Tarzu“, ktorá bola zameraná antické písomnosti a archeologické svedectvá, s cieľom predstaviť vplyv dopravnej infraštruktúry v Rímskej ríši na šírenie kresťanstva. Záver Dňa otvorených dverí bol spojený s prehliadkou školy. Nás prevádzala Bianka Šefčíková, ktorá ukončila štúdium na našej škole v predchádzajúcom roku. Poukazoval nám učebne, aulu, prednáškové miestnosti i knižnicu.

     • Voda nad zlato

     • 28. 1. 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili environmentálneho hudobno-vzdelávacieho programu VODA NAD ZLATO. Program priblížil študentom význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Podnietil žiakov zamyslieť sa nad témami, ako kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, budúcnosť s nedostatkom vody, znečisťovanie prírody, ochrana prírody, separácia odpadu, recyklácia. Súčasťou programu bola videoprojekcia a vhodný výber piesní.

     • Poštárky dobrej nálady

     • Úprimná pochvala či lichôtka vykúzli úsmev na tvári každému. Verili by ste, ako sila pozitívneho prístupu dokáže obyčajný deň premeniť na úžasný? Vďaka našim šikovným žiačkam sme oslávili Medzinárodný deň komplimentov.  Dievčatá docielili, aby sa každému ušlo milé a povzbudivé potešenie. Okrem učiteľov, ktorí boli obdarení pekným komplimentom, to boli najmä študenti, ktorí si ich mali navzájom venovať.  Naše žiačky, poštárky dobrej nálady, rozdávali v triedach srdiečka, na ktoré žiaci aj učitelia písali komplimenty tým, ktorých chceli potešiť alebo povzbudiť. Radosť bola omnoho väčšia, keď sa komplimenty vymieňali.  Žiaci, učitelia, ale aj pani školníčka i pán školník boli obdarení pekným slovom a sme radi, že táto akcia vyčarila nejeden úsmev na tvári.