• Showroom priemyselnej tlače v Bratislave

     • Dnes sme mali možnosť navštíviť showroom Konica Minolta v Bratislave. Je to strategické polygrafické centrum so zameraním na tlač demo výtlačkov v najvyššej kvalite pre všetky pobočky Konica Minolta v rámci celej Európy a zároveň organizuje prezentácie daných technológií pre pobočky strednej, južnej a východnej Európy. Mali sme možnosť vidieť v prevádzke zariadenia AccurioJet KM-1 či MGI JETvarnish 3D Evolution, ktoré reprezentujú najmodernejšie svetové polygrafické trendy tlače a zušľachtenia.

      Od budúceho školského roku sa budú môcť s digitálnou tlačou stretnúť aj študenti odboru operátor tlače na odbornom výcviku priamo v priestoroch našej tlačiarenskej dielne.

      https://www.konicaminolta.sk/sk-sk/aktuality/dis

     • Krásne prázdniny

     • Prajeme Vám krásne leto, pohodovú dovolenku a veľa nezabudnuteľných zážitkov.

      Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2020/2021.

     • Zelená škola – každý deň pre budúcnosť

     • Program Zelená škola pripravil špeciálny projekt pre Zelené školy: Zelená škola – každý deň pre budúcnosť
      Cieľom projektu je vytvorenie z vybraných 10 Zelených škôl v rôznych regiónoch Slovenska inšpiratívne centrá. Inšpirácie ako robiť, čo sa učí, ako učiť inak a ako robiť zmeny na školách spoločne. Tieto školy budú učiacimi školami   pre učiteľov z rôznych škôl, pre rodičov, miestnych obyvateľov, pre obce aj mestá. Vyškolíme a poskytneme supervíziu 20 učiteľom – lídrom občianskej angažovanosti, ktorí do 11/2021 zrealizujú praktické vzdelávacie akcie pre min. 400 učiteľov a pracovníkov miestnych samospráv s dôrazom pri realizácii na participáciu žiakov a študentov Zelených škôl.
      S radosťou sme privítali výsledok výberu - naša škola sa stane jednou z 10 ukážkových učiacich Zelených škôl.
      Viac informácií o projekte nájdete tu.

     • Slová, ktoré potešia

     • Vážený pán predseda, vážime si, že aj v čase, keď je situácia vážna a problémov neúrekom, ste si spomenuli na našu prácu. Tento nádherný ďakovný list patrí celému úžasnému kolektívu našej SOŠ!!!!! ĎAKUJEME !!!

     • Chemické reakcie doma

     • V rámci chemických laboratórnych cvičení mali žiaci 1.A triedy zadanie laboratórnej práce s názvom " Chemické reakcie doma". Úlohou bolo premyslieť si a uskutočniť reakcie, ktoré môžu realizovať doma, prebiehajúce reakcie mali nahrať aj s komentárom, prípadne urobiť popis a vypracovať laboratórny protokol, tak ako ho robia po bežnom laboratórnom cvičení s popisom bezpečnosti pri práci a H,P vetami použitých chemikálií (látok bežne sa nachádzajúcich v záhradách, kuchyniach a kúpeľniach). Vznikli tak veľmi pekné videá prebiehajúcich reakcií.

     • Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka školského roku 2020/2021

     • Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môžete odvolať. 

      Vzor žiadosti na odvolanie nájdete TU.

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      dňa 22. mája 2020 zverejňujeme poradie uchádzačov do študijných odborov v školskom roku 2020/2021. Poradie uchádzačov je stanovené na základe schválených kritérií. Kódy sme oznámili zákonným zástupcom uchádzačov na ich kontaktné údaje dňa 22. mája 2020. V prípade, ak zákonnému zástupcovi nebol doručený kód uchádzača, žiadame ho, aby nás urýchlene kontaktoval na tel. čísle 0911 905 024, 0911 905 028 (v pracovných dňoch v čase 7.00 – 16.00 h) alebo e-mailom na: riaditel@zsssvit.sk. Pre zobrazenie celej správy kliknite na Čitať viac.

      Výsledky prijímacieho konania:

      Postup v prípade uchádzačov, ktorí sú prijatí na štúdium:

      Zákonnému zástupcovi žiaka bude doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium (poštou) aj s prílohami:

      Prijatých uchádzačov na štúdium prosíme, aby čo najskôr doručili podpísané Oznámenie o nastúpení alebo o nenastúpení na štúdium a to fyzickým doručením na adresu Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit, alebo zaslali sken oznámenia podpísaného zákonným zástupcom na e-mail: riaditel@zsssvit.sk . Keďže Váš syn/Vaša dcéra boli prijatí na štúdium v našej škole, prosíme Vás a veríme, že čo najskôr nám doručíte Vaše oznámenie o nastúpení na štúdium v našej škole. Ak ste sa rozhodli pre inú školu a nemáte záujem nastúpiť na štúdium, je potrebné nám tiež v čo najkrajšom čase doručiť oznámenie o nenastúpení na štúdium, aby sme mohli osloviť uchádzačov v ďalšom poradí. Odporúčame Vám zvážiť Vaše rozhodnutie o nenastúpení na štúdium v našej škole, pretože Vaše rozhodnutie je záväzné a konečné.

      Preto Vás prosíme, aby ste nerobili unáhlené rozhodnutia, zvážili zaslanie oznámenia o nenastúpení na štúdium, túto možnosť máte do 4. júna 2020.

      Postup v prípade uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium:

      • Zákonnému zástupcovi uchádzača bude doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium (poštou). Poštová zásielka bude zaslaná s doručenkou, je vo Vašom vlastnom záujme, aby ste si ju čo najskôr prevzali na pošte alebo od poštového doručovateľa.
      • Ak má uchádzač záujem byť prijatý na štúdium, musí podať odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium. Odvolanie je potrebné podať zvlášť na každý študijný odbor. Vzor odvolania nájdete TU.
      • Odvolanie voči neprijatiu je potrebné podať v lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie podpísané zákonným zástupcom môžete doručiť osobne do sídla školy, poslať poštou alebo zaslať sken (napr.„odfotené mobilom“) e-mailom na riaditel@zsssvit.sk.
      • Odporúčame všetkým neprijatým uchádzačom a ich zákonným zástupcom, aby podali odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, lebo podľa skúseností z predchádzajúcich rokov sa poradie prijatých môže meniť. Prosíme neprijatých uchádzačov, aby počkali a zatiaľ neposielali Oznámenie o nastúpení na iné stredné školy, lehota na zaslanie oznámenia je až do 4. júna 2020 a do tejto doby by sa malo poradie uchádzačov „stabilizovať“. V prípade uvoľnenia miest budeme kontaktovať uchádzačov na ďalších miestach poradia podľa výsledkov prijímacieho konania.

       

     • Kódy uchádzačov o štúdium

     • Dnes boli rozposlané zákonným zástupcom žiakov osobné kódy žiaka. Kód bol odoslaný na telefónne číslo resp. email rodiča uvedený v prihláške. Žiadame rodičov, ktorým nebol doručený kód v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka v našej škole, aby sa urýchlene kontaktovali telefonicky na tel. čísle 0911 905 024, 0911 905 028 (v pracovných dňoch v čase 7.00 – 16.00 h) alebo e-mailom na: riaditel@zsssvit.sk.

     • Oznam pre uchádzačov o štúdium

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      22.5.2020 skompletizujeme prihlášky všetkých záujemcov a zoradíme ich do rebríčka podľa počtu získaných bodov v rámci kritérií prijímacieho konania na štúdium v 4ročných študijných odboroch a 3ročných učebných odboroch. Rebríček bude zverejnený najskôr 22.5.2020, v popoludňajších hodinách. Preto aby ste vedeli, ako ste sa v rebríčku umiestnili, pridelíme Vám váš osobný kód. Kód Vám bude doručený na kontaktné údaje uvedené v prihláške.

      21.5.2020 RNDr. Eva Nebusová

     • Prečo je ľudskosť dôležitá

     • Žiaci na hodine Etickej výchovy písali esej na tému "Prečo je ľudskosť dnes dôležitá". Môžete si prečítať skrátené časti niektorých úvah.

     • Ničo o meste Svit

     • Tušíte, že na Slovensku máme „malý New York“? Volajú tak podtatranské mestečko Svit, ktoré vzniklo na podnet Baťovcov a aj názov dostalo zo skratky baťového podniku Slovenská viskózová továreň. /Ivana Ratkovská Správy RTVS/ 

     • Oznam

     • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA ZRIADILO CALL CENTRUM PRE UČITEĽOV A RODIČOVPodporu majú spustenú tiež Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Štátny pedagogický ústav

      Učitelia a rodičia sa môžu obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov poradenského call centra rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. K dispozícii im je v pracovných dňoch 🕗od 8:00 do 16:00 hod.🕓 na bezplatnej infolinke 📞 0800 138 033 alebo 📧e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk. Call centrum vie vybaviť v priemere 50 – 70 hovorov za hodinu a momentálne má 5 pracovníkov, pripravených reagovať na otázky verejnosti. Viac informácií nájdete na https://bit.ly/2UR63Jw.

      Telefonickú a e-mailovú podporu má zriadenú aj Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V tejto mimoriadnej situácii je verejnosti k dispozícii 📧email koronavirus@vudpap.sk (nonstop), zelená VÚDPaP linka 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00) a ďalšie kontakty. Viac tu: https://vudpap.sk/.

      Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy spustil v čase 🕗8.00 hod - 16.00 hod. (v mimoriadnych prípadoch aj neskôr) tiež Štátny pedagogický ústav - https://bit.ly/3aHFfm5.