• Noc výskumníkov

     • Celoeurópsky festival vedy Európska noc výskumníkov na Slovensku sa tento rok uskutoční online. Naša škola sa zapojila do aktivity Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca, kde sa študenti dozvedia viac o vedeckej kariére, výskume a o tom, čomu sa na Slovensku výskumníci venujú a spoznajú úspešného slovenského vedca. Bude nám cťou 26.11. privítať  u nás online uznávanú chemičku a odborníčku na polymérne materiály Ing. Máriu Omastovú, DrSc., vedkyňu roka SR 2016. 

     • Vyhodnotenie medzitriedneho online maratónu za čisté pľúca.

     • V pondelok 16.novembra sme odštartovali týždenný „maratón“, ktorý bol venovaný protidrogovej tematike. V piatok 20.novembra bol posledný deň, kedy žiaci mohli súťažiť. I keď nám počasie až tak neprialo, našlo sa veľa športových duší, ktoré sa zapojili do súťaže a tým podporili dobrú  vec. Všetkým ďakujeme. Prvotná myšlienka bola započítať kilometre len za beh, ale nakoniec sme sa rozhodli, že do výsledku započítame každú outdoorovú aktivitu z aplikácie. Musíme povedať, že rozdiely medzi triedami boli až priepastné, ale v prvej trojici veľmi tesné. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci 1.B s pekným číslom 37,94 km. Druhé miesto patrí 3.A s 38,49km. Najviac km za týždeň odbehli, prejazdili, prechodili žiaci 2.A ( 45,66km). Víťazom gratulujeme. Tešíme sa ďalšie podobné akcie.  Dúfajme že čoskoro aj naživo.

     • Strieborná Janského plaketa pre nášho kolegu

     • Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Náš kolega Ing. Miroslav Hrab získal za 20 bezplatných odberov krvi Striebornú Janského plaketu.

      V našom kolektíve máme viac stálych darcov krvi. Sú nimi Mgr. Peter Čuňočka, Štefan Olexa.

      Hovorí sa, že hodnotu krvi človek spozná a ocení až vtedy, ak ju on sám, alebo niekto z jeho blízkeho okolia, potrebuje. Darcovia krvi túto myšlienku pochopili už dávno, pred mnohými rokmi. Majú za sebou desiatky odberov krvi a podelili ste sa o litre tej najvzácnejšej tekutiny, ktorú človek má. Krv nechodia darovať pre ocenenia, dary či chvály. Ich konanie má úplne iný cieľ a význam.

     • Medzitriedny online maratón za čisté pľúca 16. – 20. novembra 2020

     • Pred nami je týždeň venovaný boju proti drogám a piatok je vyhláseným dňom bez fajčenia. Je dôležité, aby sme si tieto dni pripomínali a zároveň nezabúdali na to, že naše zdravie (psychické aj fyzické) je veľmi krehké a je aj to najcennejšie, čo máme. Preto sa o neho treba starať a udržiavať si ho. Problematika okolo Covidu-19 na seba strháva obrovskú pozornosť, ale my si  musíme pripomínať aj iné dôležité témy akými sú napr. drogy a mládež.

      • Viac ako 35 miliónov ľudí trpí poruchami zapríčinenými  užívaním drog.
      • Najrizikovejší vek je od 13 do 17 rokov.
      • S fajčením má skúsenosť 40 percent 15-ročných chlapcov a 39 percent dievčat zo Slovenska. S alkoholom má v rovnakom veku skúsenosť 59 percent. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu drogových závislostí. 
      • Počas obdobia koronakrízy pokleslo užívanie drog, pretože drogy boli menej dostupné.

      Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyhlásiť online medzitriedny maratón, ktorého sa môže zúčastniť každý. Stačí, ak svoju aktivitu zaznamenáte v aplikácii Strava. Súťaž trvá celý týždeň, je len na vás, koľkokrát za týždeň budete behať.

      Rozbehni sa za dobrú vec!

     • Naši žiaci športujú so športovou aplikáciou Strava (A ide im to veľmi dobre)

     • Brány školy ostali opäť zatvorené a nám športuchtivým neostalo nič iné len vymyslieť, ako budeme realizovať telesnú výchovu dištančnou formou, aby to malo zmysel. Našťastie sme natrafili (s pomocou webu telocvikári.sk) na skvelú aplikáciu  s názvom Strava, ktorá sa nám ihneď zapáčila a zdala sa nám prijateľná pre naše potreby. Je to aplikácia, ktorá dokáže zaznamenať akúkoľvek športovú aktivitu a ešte k tomu funguje ako sociálna sieť. Navzájom vidia svoje aktivity, píšu komentáre, pridávajú fotky. Pre každú triedu sme vytvorili tzv. športové kluby, ktoré sú uzavreté a len oni vidia svoje aktivity. Žiaci sa toho hneď chytili a začali behať, bicyklovať, robiť dlhšie prechádzky alebo cvičiť doma. Aplikácia zaznamená presnú trasu, kde sa pohybovali, akú vzdialenosť prešli a koľko im to trvalo. Touto cestou ich chceme pochváliť za športovú činnosť, ktorú realizujú a zároveň aj ďalej motivovať, nech v tom pokračujú.

      Vybrali sme najaktívnejších žiakov (podľa záznamov v Strave od začiatku dištančného vzdelávania do 30.10.2020 )

     • Úradné hodiny

     • V období od 26.10.2020 do 30.10.2020 sú úradné hodiny

      v čase od 8:00 - 10:00 h.

      Žiadame uprednostniť na vybavovanie záležitostí telefonický, alebo e-mailový spôsob.

      enekes@zsssvit.sk, tel: 0911 905 028

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9. sa  od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov. V rámci oslavy tohto dňa sa po celom svete organizujú rôzne podujatia , ktorých cieľom je podnietiť ľudí z rôznych krajín bez ohľadu na vek učiť sa cudzie jazyky.  V rámci zvýšenia motivácie o jazyky u našich žiakov sme pre nich pripravili nielen rôzne aktivity počas hodín anglického, nemeckého či ruského jazyka, ale zároveň sme vyhlásili aj súťaž o jazykovo najzdatnejšiu triedu formou kvízu, ktorí žiaci vypracovali online cez edupage pomocou svojich mobilných telefónov. Prvé tri triedy s najlepšími výsledkami budú ocenené ako každoročne spolu s inými súťažami pred vianočnými prázdninami.

     • Biela pastelka

     • Dňa 18.9.2020 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala verejnú zbierku Biela pastelka, do ktorej bola zapojená aj naša škola. Dvojiciam našich žiakov -  Matejovi Kopaničákovi a  Kataríne Gajdošovej (2.B), Lívii Dlugošovej a Natálii Saturyovej (2.A) sme mali možnosť pomôcť naplniť ich pokladničky nielen v priestoroch našej školy, ale oslovovali ľudí aj v uliciach mesta Svit. Svojou štedrosťou sme pomohli prispieť na skvalitnenie života nevidiacich a slabozrakých sumou 158,97.  Všetkým, ktorí ochotne prispeli, ešte raz ďakujeme.

     • Inštalácia digitálnych tlačiarenských strojov

     • Dnes sa začala inštalácia dvoch produkčných tlačiarenských strojov KonicaMinolta AcuriopresC3060 a Bizhub1250, ktoré budú k praktickej výučbe využívať žiaci odboru operátor tlače.

      Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi PSK, že nám poskytol finančné prostriedky na zakúpenie týchto moderných strojov.

     • Vyšívací stroj

     • Od septembra majú žiačky a žiaci v odboroch krajčírka, styling a marketing a mechanik opravár možnosť využívať nový moderný vyšívací stroj. Stroj sme mohli zakúpiť vďaka príspevku nášho zriaďovateľa PSK. Ďakujeme.

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

     • Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

      V novom školskom roku majú študenti našej školy prvý krát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

      The Duke of Edinburgh's International Award, skrátene DofE z Duke of Edinburgh

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj.

      Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Hlavné podmienky absolvovania sú:

      - zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu

      - absolvovať dobrodružnú expedíciu

      - splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

      V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

     • Otvorenie školského roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční dňa 7.9.2020 o 9:00 hod. v súlade s hygienickými nariadeniami v triedach podľa rozpisu, ktorý je pri vstupe do školy.

      Rodič (zákonný zástupca) je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu". Dokumenty si môžete stiahnuť na konci tohoto oznamu.

      Otvorenie školského roku pre nadstavbové štúdium sa uskutoční dňa 7.9.2020 o 14:30 hod. v učebni 204.

      V čase od 2.9.2020 do 15.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy a školského internátu.

      Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

      Rodič (zákonný zástupca)zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky.

      V prípade, že žiak nebude mať zdravotný dotazník, 2 ks rúška, papierové vreckovky, NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO ŠKOLY.

      Žiadame zákonných zástupcov, aby NEPOSIELALI do školy žiaka, ktorý prejavuje príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia, prípadne so zvýšenou teplotou.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Dokumenty na stiahnutie

     • Pokyny školský internát

     • Vstup do školského internátu a pohyb v jeho spoločných priestoroch je povinný s rúškom.

      Vzhľadom na zmenu dátumu otvorenia školského roku ktorý sa uskutoční 7.9.2020, ponúkame žiakom  ubytovaným v  internáte možnosť ubytovať sa v dňoch 2.- 4.9.2020, v čase od 8:00 do 14:00 hod. (doniesť si veci do internátu a zakúpiť stravné lístky, na 2.poschodí č.d.29 zborovňa). Prosíme Vás, ak sa rozhodnete prisť v týchto dňoch kontaktujte pani vychovávateľky pani Čajkovú a Sotákovú.

      Následne  žiaci odchádzajú domov. 

      Ubytovanie je možné aj v nedeľu 6.9.2020 od 14:00 do 20:00 hod.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás. 

      Rodič (zákonný zástupca) je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka na školský internát "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu". Dokumenty nájdete TU.

      Každý žiak je povinný mať rúška, vlastné hygienické a dezinfekčné potreby. Dezinfekcia spoločných priestorov je zabezpečená.

      Zrealizovať platby za ubytovanie do konca augusta a predložiť doklad pri ubytovaní.

      Strava na 7.9.2020 bude zabezpečená pri ubytovaní.

      Platí zákaz návštev do odvolania.

     • Informácie a tlačivá

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční v súlade s hygienickými nariadeniami v triedach

      V čase od 2.9.2020 do 15.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy a školského internátu.

      Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

      Rodič (zákonný zástupca) je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu"

      Rodič (zákonný zástupca)zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky.

      V prípade, že žiak nebude mať zdravotný dotazník, 2 ks rúška, papierové vreckovky, NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO ŠKOLY.

      Žiadame zákonných zástupcov, aby NEPOSIELALI do školy žiaka, ktorý prejavuje príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia, prípadne so zvýšenou teplotou.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Dokumenty na stiahnutie