• Imatrikulácia prvákov

     • Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme pre prvákov zorganizovali imatrikuláciu. Je čoskoro koniec školského roka, ale nás to nezastavilo. Práve naopak! Uskutočnili sme túto slávnosť pre našich prvákov, aby mohli zložiť sľub a stať sa tak právoplatnými žiakmi našej školy.
      Tohto roku sme zvolili tému „karneval“. Túto tému prijali ako žiaci, tak aj učitelia. Všetci sa preobliekli za samovoľne vybrané masky, už len stačilo splniť danú úlohu.
      A tak sa aj stalo. Prváci splnili úlohy, nakoniec zložili sľub a my sme ich prijali medzi nás, do našej „školskej rodiny“.

     • Nadstavbové štúdium

     • Riaditeľstvo SOŠ polytechnickej J.A.Baťu oznamuje, že do 1. ročníka dvojročného nadstavbového štúdia v odbore Podnikanie v remeslách a službách môže škola podľa rozhodnutia PsK prijať 40 žiakov.

     • Vyučovanie od 3. mája 2021

     • Od pondelka 3. mája 2021 je okres Poprad zaradený do "červenej farby". Študenti ani zamestnanci už nepotrebujú testy, podávajú vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžu aj elektronicky - prostredníctvom EduPage).

      Viac informácii nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR:

      https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

      3. mája 2021 prijímacie skúšky - žiaci 1.A, 1.B, 1.D, 1.E, 1.NA, 2.A, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 2.E, 2.NA dištančné vzdelávanie. Žiaci 1.D, 2.D a 3.D v duálnom vzdelávaní sú na odbornom výcviku u zamestnávateľa.

      Od 4. mája 2021

      • žiaci 4.A, 4.B, 3.D, 2.E, 2.NA pokračujú v prezenčnom vzdelávaní,
      • žiaci 1.A, 1.B, 1.E, 1.D, 1.NA, 2.A, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní,
      • Žiaci 1.D, 2.D,  v duálnom vzdelávaní vykonávajú odborný výcvik u zamestnávateľa.
     • Jarné upratovanie

     • Na jar opeknieva počasie aj príroda, a tak naša škola nechcela zaostávať. Po nedávnej rekonštrukcii bolo potrebné do nových šiat preobliecť aj jej okolie, preto sme vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.  Ku skrášleniu nášho vonkajšieho prostredia prispeli šikovné ruky nášho vedenia, učiteľov, ale aj ochotných žiakov, ktorí s dobrou náladou hrabali, zametali, okopávali, fúrikovali, zbierali odpadky a spoločne urobili kus dobrej práce. Všetkým ďakujeme.

     • Školské kolo chemickej olympiády

     • V dňoch 29. a 30. 4. sa konalo školské kolo už 57. ročníka chemickej olympiády v kategórii E,F. Vo štvrtok žiaci riešili praktickú časť - stanovenie pektínu v laboratóriu a v piatok pracovali na úlohách zo všeobecnej, fyzikálne, organickej, analytickej chémie, chémie prírodných látok a biochémie. Veríme, že sa im darilo a úspešní postúpia do celoslovenského kola. 

     • Deň učiteľov

     • Ďakujeme našim skvelým a inšpiratívnym žiakom za takéto krásne prianie. Nezabudli na nás, ba čo viac predniesli nám vďačný a láskyplný prejav. Slovami básne žiačky 2.A triedy, Lívie Dlugošovej,  nám preukázali, čo pre nich znamenáme, či ako si cenia to, čo pre nich robíme.               

      Prváci, druháci, tretiaci i štvrtáci, ďakujeme! Máme VÁS radi

     • Darujte nám Vaše 2% z dane.

     • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! 

      Ďakujeme.

      Tlačivo nájdete TU.

       

    • Výsledok 3. kola Veľkého olympijského kvízu
     • Výsledok 3. kola Veľkého olympijského kvízu

     • Aj keď už jeden rok sme v škole poriadne aktívne nešportovali a nesúťažili v športových disciplínach medzi školami, napriek tomu teoretické ,,športovanie" nezaspalo. Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku Slovenská asociácia športu na školách pripravila Veľký olympijský kvíz, do ktorého sa môžu zapojiť tak zdatní, ako aj menej zdatní žiaci všetkých škôl na Slovensku. Prebehli už 3 kolá a práve to posledné bolo aj pre našu školu ocenené. Ocenený za správne odpovede bol náš žiak Matúš Gonsorčík, ktorému touto cestou srdečne blahoželáme. Cenu, ktorú mu do školy poslala SAŠŠ si môže prevziať po príchode do školy. Na stránkach SAŠŠ je už dnes zverejnené štvrté kolo, takže sa môžu zapojiť aj ďalší.

      1. Sarah Králiková - OA Watsonová 61, Košice
      2. Sára Kaprálová - Evanjelické Gym. J.A. Komenského Škultétyho 10, Košice, 04001
      3. Janka Stašová - Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanicka Osada 2178, 029 01 Námestovo
      4. Simona Počová - Gymnázium Jana Belková  ul. Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
      5. Matúš Gonsorčík - SOŠ polytechnická J.A.Baťu, štefániková 39, 05921 Svit
     • 123. výročie narodenia Jana Antonína Baťu

     • 7.3.2021 sme si pripomenuli 123. výročie narodenia Jana Antonína Baťu. Naša škola má česť pýšiť sa menom tohto významného človeka a je súčasťou dlhoročnej tradície, ktorá začala Baťovou školou, a v ktorej chceme ako škola naďalej pokračovať.

      „Státy se rozpadají, jakmile ztratily svůj cíl, svou myšlenku. Jakmile vedoucí a odpovědní lidé a jakmile všichni bezejmenní a poctiví pracovníci nevědí, proč pracují a k čemu mají směřovati, pozorujeme na celém národě zlenošení, zmalátnění, úpadek.“

      Jan Antonín Baťa

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, môžete si ho vytlačiť sami. Overenie je pomocou QR kódu. Ak potrebujete potvrdenie s pečiatkou školy, musíte si potvrdenie nechať opečiatkovať na sekretariáte školy. Niektoré organizácie si však vyžadujú potvrdenie o návšteve školy na vlastných formulároch. Návod ako si potvrdenie vytlačíte nájdete na https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk 

     • OZNAM

     • Oznamujeme, že plánovaný začiatok prezenčného vyučovania pre žiakov končiacich ročníkov (triedy 2.E, 3.D, 4.A, 4.B) je od stredy 10. februára 2021 podľa zverejneného rozvrhu hodín. Žiaci 2.NA triedy boli o nástupe informovaní prostredníctvom edupage. Podmienkou je negatívny test na ochorenie Covid19 žiakov končiacich ročníkov a zamestnancov školy.

      V pondelok 08.02.2021 a v utorok 09.02.2021 bude pre uvedené triedy ešte prebiehať dištančné vzdelávanie.

      Ostatné triedy pokračujú od pondelka 8. februára 2021 v dištančnom vzdelávaní tak ako doteraz.

      Pri vstupe do školy skontrolujte svoju teplotu na elektronickej bráne, dezinfikujte si ruky a počas celého pracovného dňa dodržiavajte platné hygienické predpisy. Ak by sa pokyny MŠVVaŠ a RUVZ zmenili, budeme Vás informovať.