• Operátori tlače znova pri tlačových zákazkách

     • V júni, septembri a októbri sa tlačiari znova naplno rozbehli v prezenčnej výučbe a hlavne v odbornom výcviku. Tlačiari 1. a 2.ročníka sa v tlačovej hale zapojili do realizácie tlačových zákaziek, pričom získavajú zručnosti pri sieťotlači, flexotlači, kníhtlači, digitálnej tlači,  tiež budú pri ďalších tlačových technikách ako je ofset, linoryt.

      Pracujú aj pri dokončovacích strojoch ako sú rezačka, výsekový stroj, perforačné a ryhovacie zariadenie. Tiež digitálne zalamujú, znášajú, skladajú a viažu - spinkujú rôzne brožúry.

     • Európsky deň jazykov

     • Každý z nás má v sebe súťaživého ducha. Ten sa u našich žiakov naplno prejavil v utorok 28.septembra, keď sa z tried ozýval smiech, nadšené i nervózne pokriky.. Jednotlivé triedy medzi sebou súťažili v rámci oslavy Európskeho dňa jazykov. Spoločne ako jeden tím pracovali na rôznych zadaniach, kvízoch, vrátili sa do detských čias hraním pexesa, bravúrne zvládli slepú mapu s krajinami EU, započúvali sa do typických melódií niektorých európskych štátov, či lúštili indície v rôznych jazykoch, ktoré im napovedali, ako získať body navyše nájdením QR kódu v rôznych častiach školy. Najviac bodov získala trieda 3.A, druhé miesto si vybojovala 2.A a na treťom sa umiestnila 4.A trieda. Víťazom blahoželáme.

     • Návšteva veľvyslankyne USA pani Bridget A. Brink na našej škole

     • „Oslavujte aj svoje pády... Veľa z vás sa teší z úspechov, ale dôležité v našom živote sú aj naše neúspechy. Tešte sa z nich, lebo práve ony  nás nútia zamýšľať sa, hľadať riešenia a napredovať.“

      Tieto slová sa stali leitmotívom inšpiratívneho stretnutia s naším hosťom. Tentokrát nás navštívila pani veľvyslankyňa USA na Slovensku,  Jej Excelencia Bridget A. Brink. Svojou životnou skúsenosťou, osobným príkladom a ľudským prístupom nám ukázala ako hľadieť na svet, ako bojovať za svoju budúcnosť, za iných ľudí, ako žiť svoj život nesebecky.

      Rozprávali sme jej o tom, ako zachraňujeme planétu Globe programom, ako sa snažíme zakladať študentské spoločnosti a podnikať eticky. V našej krátkej diskusii s ňou sme zrazu pochopili, že má zmysel to, čo robíme, ako bojujeme za našu planétu, za ľudskosť a dobro medzi ľuďmi. 

      Ďakujeme za túto vzácnu chvíľu, ktorá nás ako hlboká inšpirácia bude sprevádzať našou budúcnosťou.

     • Finančná sloboda

     • „Finančná sloboda“ bola heslom vzdelávania študentov 3.B, ktoré sa uskutočnilo 22.9.2021. Na vyučovaní preberané pojmy rozpočet, akcie, dlhopisy, sporenie či investovanie sa pretavili do zábavnej hry, plnej smiechu a súťaživosti tímov. Poobedné vzdelávanie bolo určené pre pedagogických zamestnancov, kde sme si zopakovali finančné pojmy a v súťaživosti a smiechu sme nezaostávali za našimi žiakmi. Prežili sme príjemne popoludnie s pani Salaciovou z OVB a spolu sme prešli „cestu k našej finančnej nezávislosti“

     • Živá rieka

     • Živá rieka - dnes sme si vyskúšali Lesmírny výlet s @lesmir.sk . Sprevádzal nás ekológ, ochranár a filmár Erik Baláž. Prešli sme sa okolím rieky Belá, ktorá je jediná slobodná rieka na Slovensku. Bolo to super, ďakujeme 🙂👍

     • Obnovenie platnosti ISIC preukazu

     • S platným preukazom môžete:

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami. Možnosť ušetriť desiatky až stovky Eur ročne: https://isic.sk/kalkulacka-zliav/
      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      3. uplatniť si nárok na špeciálny paušál Go Yoxo s výhodným balíkom mobilných dát, dostupný výhradne pre držiteľov preukazov ISIC. Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/
      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
      6. využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz
     • Otvorenie školského roka 2021/22

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 sa pre žiakov denného štúdia uskutoční 2. septembra o 8:30 v budove školy - v triedach.

      Pred vstupom do budovy  je nutné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Pre žiakov nadstavbového štúdia - 2. septembra o 14:30 vo vestibule školy.

     • Usmernenia o prevádzke školy od septembra 2021

     • Milí rodičia a žiaci. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti  je okres POPRAD zaradený podľa regionálneho COVID AUTOMATU ako ORANŽOVÝ OKRES, aktualizovali sme usmernenia týkajúce sa prevádzky školy od septembra 2021. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

      V zmysle zverejnených informácií uvádzame nasledovné:

      • Pri pvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka - Príloha č.1. Vo vyhlásení upozorňujeme na postup v prípade, ak žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí. 

      • Žiaci 1. ročníka donesú písomné vyhlásenie pri nástupe do školy v tlačenej podobe, alebo ho zákonný zástupca vyplní na vrátnici školy v deň nástupu žiaka.

      • Rodičom a plnoletým žiakom 2. - 4. ročníka odporúčame využívať aplikáciu EDUPAGE, kde vyhlásenia sú dostupné v elektronickej podobe. Návod zobrazíte kliknutím tu.

      • Žiaci, ktorí sa chcú ubytovať na školskom internáte musia "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka - Príloha č.1 predložiť pri ubytovaní v tlačenej podobe.

      • Ubytovanie v školskom internáte je možné od 1.9.2021, od 14:00 hod.

      • BEZ TOHTO VYHLÁSENIA NIE JE MOŽNÉ VSTÚPIŤ DO BUDOVY ŠKOLY , ANI DO BUDOVY ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU.

      • Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      • Školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov.

      • Prerušenie vyučovania nastane len v jednotlivých triedach v prípade, že sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19, karanténa bude 14 dňová (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak v triede bude 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény, v danej triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

      • VÝNIMKA Z KARANTÉNY - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní, plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19

      • Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenia o výnimke z karantény" - Príloha č. 2

      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      • ŽIAK A ZAMESTNANEC MUSÍ MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY POČAS CELÉHO VYUČOVANIA PODĽA AKTUÁLNE PLATNEJ VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

      • RODIČ ZABEZPEČÍ PRE  ŽIAKA KAŽDÝ DEŇ MINIMÁLNE DVE RÚŠKA A PAPIEROVÉ JEDNORAZOVÉ VRECKOVKY

      • Školský semafor - infografika:

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      Prehľad opatrení školského semaforu 1

      Prehľad opatrení školského semaforu 2

      COVID AUTOMAT

      PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19

     • Záujem o Ag samotesty pre žiakov

     • Na základe Školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 17. 08. 2021 zisťujeme záujem rodičov o získanie sady 25 ks Ag testov na domáce samotestovanie študentov na Covid. Samotestovanie študentov je dobrovoľné a má prebiehať v domácom prostredí.

      Preto je potrebné, aby rodič vyjadril svoj záujem (resp. nezáujem) o Ag testy za každé svoje dieťa zvlášť najneskôr do 25. 08. 2021 do 12.00 h.

      Záujem Ag samotesty môžu vyjadriť:

      • rodičia žiakov 2., 3., 4. ročníka prostredníctvom školského portálu EduPage. Dovoľujeme si rodičov upozorniť, že je potrebné, aby sa rodič prihlásil do svojho rodičovského konta v EduPage a následne vybral jednu z dvoch možností, t. j. „Mám záujem“ alebo „Nemám záujem“ o domáce Ag samotesty – v termíne do 25. 08. 2021 do 12.00 h.
      • rodičia žiakov 1. ročníka  emailom na riaditel@zsssvit.sk, alebo enekes@zsssvit.sk do 25. 08. 2021 do 12.00 h. Do emailu uveďte svoje meno a priezvisko a taktiež meno a priezvisko svojho dieťaťa a jednoznačne uveďte jednu z možností:
      • Mám záujem o Ag samotesty
      • Nemám záujem o Ag samotesty

      Na základe zisteného záujmu škola záväzne objedná rodičmi požadovaný počet Ag testov na samotestovanie žiakov. Testy budú k dispozícii bezplatne, rodičia si ich však budú musieť vyzdvihnúť oproti podpisu v našej škole – o termíne budeme rodičov a žiakov vopred informovať.

      Prajeme Vám príjemný záver letných prázdnin.

     • Letná škola

     • Žiacke zručnosti – vedomosti – kreatívnosť či fantázia – spolupráca – usilovnosť – kolektívna symbióza – súperenie – pohoda – radosť, ... - súhra slov odrážajúca výnimočný týždeň v Strednej odbornej škole polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.

     • Sústredenie pred medzinárodnou súťažou Grand Prix Chimique

     • Patriť medzi najlepších "chemikov" na celoštátnom kole Chemickej olympiády neznamená iba získať medaily a ceny, ale aj nomináciu na súťažné sústredenie pred medzinárodnou súťažou Grand Prix Chimique, ktorá sa koná každý druhý rok. 1. sústredenie  sa konalo sa na pôde našej školy od 15.6. - 17.6. Právo zúčastniť sa malo prvých šesť úspešných v rámci republiky. Žiaci pracovali v laboratóriách a riešili celkovo 4 úlohy, pričom jedna úloha trvala približne 5 hodín. Z tohto sústredenia postúpia na 2. sústredenie, ktoré bude opäť u nás štyria najlepší a z nich dvaja budú reprezentovať nielen svoju školu ale celé Slovensko na 15. ročníku Grand Prix Chimique, ktoré sa uskutoční 21.- 27. septembra v Bratislave. Tešíme sa na prvých štyroch v septembri na druhom sústredení.

     • 57. ročník Chemickej olympiády

     • V dňoch 13.6.-15.6. 2021 sa na pôde našej školy konala praktická časť  celoštátneho  kola 57. ročníka Chemickej olympiády v kategórii E,F. Našu školu  reprezentovali Dominik Skokan  a Michal Irha zo 4.A, Lenka Kaľavská z 3.A, Klára Lačná a Rastislav Jurčák, obaja z 2.A. Tento rok sa  pod vplyvom pandémie rozdelilo celoštátne kolo na on- line formu v teoretickej časti, ktorá sa uskutočnila 27. mája. Najlepšie vyriešenú úlohu zo všeobecnej a anorganickej chémie mal spolu s absolútnym víťazom Matúšom Tomášikom z SPŠ S. Mikovíniho z Banskej Štiavnice aj náš reprezentant  Dominik Skokan.
      Praktická časť sa konala v našich laboratóriách prezenčne, keďže to už protipandemické opatrenia umožňovali. Prišli študenti z odborných škôl zameraných na chémiu a zo zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Aj v  praktickej časti bol najlepší Dominik Skokan, čo mu zabezpečilo celkové štvrté  miesto a právo postúpiť na sústredenie pred medzinárodnou súťažou Grand Prix Chimique. Nielen Dominik Skokan si odniesol cenu, ale aj Rasťo Jurčák  za najlepšieho druháka zo súťažiacich. Všetci naši reprezentanti boli úspešnými riešiteľmi k čomu im chceme srdečne zablahoželať a poďakovať sa za vzornú reprezentáciu školy, nielen ako súťažiacich ale aj ako hostiteľov.

     • Deň životného prostredia

     • Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom "Je len jedna Zem". Jeho hlavnou úlohou je podnietiť po celom svete čo najviac aktivít na podporu pozitívnej environmentálnej zmeny.
      Aj na našej škole si pripomíname tento deň terénnou hrou pre študentov prvého ročníka. Tento rok bol náš deň životného prostredia zameraný na klimatické zmeny. Študenti absolvovali aktivity na  5 stanovištiach – voda, pôda, meteorológia, biológia a satelity. 

      A ako sa im to páčilo?
      "Dobrá forma vzdelávania, človek nesedí, ale hýbe sa. Dobré je, že úlohy neboli len z jedného odvetvia, ale z viacerých."
      "Pozdávalo sa nám to, lebo to bolo iné ako štandertné vyučovanie v triede."
      "Naučili sme sa kopať diery do zeme, letokruhy, satelity a pozdávalo sa nám to."
      "Táto metóda by sa mohla používať častejšie ako forma výučby. My sme sa v skupine naučili veľa nového, keďže to bolo hravou formou."

      Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola - každý deň pre budúcnosť