• 2% dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, 

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy

      Ak ste sa rozhodli darovať 2% nám, stiahnite si tlačivo TU. ĎAKUJEME.

     • Republikové kolo 58. ročníka Chemickej olympiády

     • Tak ako už tradične naši žiaci aj tento rok postúpili na republikové kolo 58. ročníka Chemickej olympiády v kategórii EF. Konalo sa 7.3. dištančne na pôde školy z teoretickej časti v predmetoch všeobecná a fyzikálna, organická, analytická chémia a biochémia. Praktická časť sa konala od 10.3. - 12.3. na SOŠ v Novákoch. Našu školu reprezentovali : Martin Kolář, Lenka Káľavská, Viktória Šoltýsová zo 4.A a Rastislav Jurčák z 3.A. Všetci boli úspešnými riešiteľmi a Viktória získala cenu za najlepšie urobené úlohy z praktickej časti. Srdečne blahoželáme.

     • Imatrikulácia

     • Naši prváci majú za sebou prvé mesiace na novej pôde. Zvykajú si na nové tváre, povinnosti, či pravidlá. To nie je vôbec jednoduché. Preto sme si v duchu retro štýlu dovolili našich najmladších žiakov pasovať do cechu študentského. Zložením imatrikulačného sľubu sa stali právoplatnými členmi našej školskej rodiny. Tento školský rok sa takzvaní „prváci“ nachádzajú aj v pedagogickom zbore. Štyroch nováčikov – pedagógov sme po splnení úlohy a zložení sľubu tiež prijali do nášho cechu SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. Každému jednému z nich prajeme veľa elánu, tvorivosti a úspechov!

     • Odovzdanie ocenenia DOFe

     • Konečne je to tu. Prví absolventi DOFe sa dočkali zaslúženého ocenenia v podobe diplomov a krásnych pamätných odznakov.  Sú to symboly, ktoré im budú navždy pripomínať ich náročnú cestu, ktorá však samotná predstavovala ich cieľ.  Zvládli všetky oblasti programu a na konci prelúskali dobrodružnú Expedíciu, ktorá potvrdila ich pripravenosť zvládať prekážky , a že sa v živote (ani v lese J ) nestratia.  Preukázali cieľavedomosť, vytrvalosť, zmysel pre pomoc druhým, hlad po nových poznatkoch, či zručnostiach a to sa dnes, povedzme si pravdu, len tak nevidí. Žiaci, ktorí sa zapoja do programu DOFe sú výnimoční a sú výborným príkladom pre všetkých, ktorí sa možno len hľadajú a chceli by niečo dokázať.

      Naši Dofáci všetkým odkazujú, aby sa nebáli dávať si ciele, pretože to dáva životu zmysel.
      „Ľudia s cieľmi uspejú, pretože vedia kam idú.“

      „Náročná cesta často vedie k tým najkrajším miestam.“

      DOFe v našej škole zastrešuje pani uč. Rodáková,  pani uč. Langsfeldová , na ktorú sa veľmi tešíme po materskej dovolenke  a pán uč. Exner. Neváhajte ich kedykoľcek kontaktovať .

      Veľa šťastia v plnení vašich cieľov.

     • Krajské kolo on-line ekonomickej olympiády

     • Študenti 4.B, Roman Roth a Sebastian Raček, sa zúčastnili 1.3.2022 KRAJSKÉHO ON-LINE KOLA EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY. Súťaž organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. 

     • Expert geniality show

     • Aj tohto roku sa žiaci našej školy zapojili do obľúbenej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej si overili svoje znalosti v dvoch zvolených kategóriách z oblastí angličtiny, geografie, biológie, dejepisu, matematiky alebo športu.

      Hoci súťaž prebehla už koncom novembra na vyhodnotenie a diplomy si museli žiaci počkať až doteraz. Oplatilo sa. Srdečne gratulujeme Timotejovi Dutkovi 2.A (celkove 29. miesto) a Michaele Rušinovej 2.A (celkove 117. miesto), ktorí dosiahli titul Top expert pretože sa výborne umiestnili v oboch kategóriách z celkového počtu 1186 súťažiacich.

      Rovnako gratulujeme aj žiakom, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v jednej zvolenej kategórii: Veronika Nahalková 2.B (10. miesto), Dominik Kurňava 2.A (15. miesto).