• Program GLOBE - odber vzoriek

     • 15:2. sme sa vybrali na Štrbské pleso, aby sme odobrali vzorky snehu, ktoré budeme ďalej analyzovať na výskyt mikroplastov. Je to jedna z nových aktivít v rámci probramu GLOBE

     • Príhovor riaditeľky

     • Všetci moji kolegovia, žiaci súčasní aj bývalí, milí moji priatelia!

           Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by som momentálne vyjadrila svoju vďaku a svoje pocity.

           O ankete Slovenska roka som v minulosti čítala a vnímala som ju ako krásnu aktivitu ľudí, ktorí si všímajú aj prácu iných. V živote by ma nenapadlo, že sa raz medzi nominovanými ocitnem aj ja.

           To moje prvotné prekvapenie hraničilo až s panikou – „veď ja tam určite nepatrím“ a vôbec pritom nečakám presviedčanie okolia o opaku a potľapkávanie po pleciach.

           V súčasnosti čítam Vaše príspevky, pozdravy a nesmierne si Vašu podporu vážim. Je nádherné čítať Vaše spomienky na naše stretnutia. Viete, stále si ale myslím, že si celé tie roky vykonávam len svoju prácu, v ktorej som sa našla. Som šťastný človek, pretože svoju prácu mám veľmi rada. Som šťastný človek, lebo v škole je okolo mňa kolektív úžasných ľudí – kolegov a žiakov!!!. Viete, sám jednotlivec nedokáže vytiahnúť školu z krízy. Na to je potrebná vôľa, sila, podpora a odvaha všetkých zainteresovaných. A ja som to všetko tu, vo Svite, na našej škole našla.

           Ocenenie patrí všetkým mojim kolegom, ktorí tu sú a boli so mnou a všetkým našim zlatým deťom. Ocenenie patrí celej našej škole!

           Všetkým Vám patrí moja vďaka a úcta.

      RNDr. Eva Nebusová

     • 58. ročník Chemickej olympiády

     • V dňoch 2.2. a 3.2. sa uskutočnilo školské kolo 58. ročníka chemickej olympiády v  kategórii E,F. Počas prvého dňa, kedy prebehla praktická časť školského kola žiaci pracovali v laboratóriu, pričom stanovovali obsah trieslovín v čaji  dvoma metódami. Druhý deň riešili teoretické úlohy zo všeobecnej, fyzikálnej, organickej, analytickej chémie a biochémie. O postup na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 9.-12.3 v Prievidzi a Novákoch, súťažili žiaci 2.A, 3.A a 4.A triedy. 

     • Spolu úspešnejší 2

     • Po úspešnom priebehu výzvy  "Spolu úspešnejší 2021",  v rámci ktorej prebiehalo doučovanie našich žiakov v mesiacoch október až december 2021,  sme zabojovali o tento výborný projekt i tento rok a boli sme úspešní i v jeho pokračovaní Spolu úspešnejší 2. Od 17.1. do 17.6.2022 je zapojených  do výzvy 20  žiakov pod vedením PaedDr. Sterczovej, Mgr. Langsfeldovej, Ing. Kubusovej a Ing. Austerovej. Pre žiakov je určený rozvrh doučovania v poobedňajších hodinách. Veríme , že v rámci tejto, už odskúšanej výzvy , pomôžeme žiakom, ktorí si chcú doplniť svoje vedomosti v predmetoch, v ktorých po dlhej dobe dištančného vzdelávania necítia istotu.