• Sústredenie pred medzinárodnou súťažou Grand Prix Chimique

     • Patriť medzi najlepších "chemikov" na celoštátnom kole Chemickej olympiády neznamená iba získať medaily a ceny, ale aj nomináciu na súťažné sústredenie pred medzinárodnou súťažou Grand Prix Chimique, ktorá sa koná každý druhý rok. 1. sústredenie  sa konalo sa na pôde našej školy od 15.6. - 17.6. Právo zúčastniť sa malo prvých šesť úspešných v rámci republiky. Žiaci pracovali v laboratóriách a riešili celkovo 4 úlohy, pričom jedna úloha trvala približne 5 hodín. Z tohto sústredenia postúpia na 2. sústredenie, ktoré bude opäť u nás štyria najlepší a z nich dvaja budú reprezentovať nielen svoju školu ale celé Slovensko na 15. ročníku Grand Prix Chimique, ktoré sa uskutoční 21.- 27. septembra v Bratislave. Tešíme sa na prvých štyroch v septembri na druhom sústredení.

     • 57. ročník Chemickej olympiády

     • V dňoch 13.6.-15.6. 2021 sa na pôde našej školy konala praktická časť  celoštátneho  kola 57. ročníka Chemickej olympiády v kategórii E,F. Našu školu  reprezentovali Dominik Skokan  a Michal Irha zo 4.A, Lenka Kaľavská z 3.A, Klára Lačná a Rastislav Jurčák, obaja z 2.A. Tento rok sa  pod vplyvom pandémie rozdelilo celoštátne kolo na on- line formu v teoretickej časti, ktorá sa uskutočnila 27. mája. Najlepšie vyriešenú úlohu zo všeobecnej a anorganickej chémie mal spolu s absolútnym víťazom Matúšom Tomášikom z SPŠ S. Mikovíniho z Banskej Štiavnice aj náš reprezentant  Dominik Skokan.
      Praktická časť sa konala v našich laboratóriách prezenčne, keďže to už protipandemické opatrenia umožňovali. Prišli študenti z odborných škôl zameraných na chémiu a zo zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Aj v  praktickej časti bol najlepší Dominik Skokan, čo mu zabezpečilo celkové štvrté  miesto a právo postúpiť na sústredenie pred medzinárodnou súťažou Grand Prix Chimique. Nielen Dominik Skokan si odniesol cenu, ale aj Rasťo Jurčák  za najlepšieho druháka zo súťažiacich. Všetci naši reprezentanti boli úspešnými riešiteľmi k čomu im chceme srdečne zablahoželať a poďakovať sa za vzornú reprezentáciu školy, nielen ako súťažiacich ale aj ako hostiteľov.

     • Deň životného prostredia

     • Svetový deň životného prostredia je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom "Je len jedna Zem". Jeho hlavnou úlohou je podnietiť po celom svete čo najviac aktivít na podporu pozitívnej environmentálnej zmeny.
      Aj na našej škole si pripomíname tento deň terénnou hrou pre študentov prvého ročníka. Tento rok bol náš deň životného prostredia zameraný na klimatické zmeny. Študenti absolvovali aktivity na  5 stanovištiach – voda, pôda, meteorológia, biológia a satelity. 

      A ako sa im to páčilo?
      "Dobrá forma vzdelávania, človek nesedí, ale hýbe sa. Dobré je, že úlohy neboli len z jedného odvetvia, ale z viacerých."
      "Pozdávalo sa nám to, lebo to bolo iné ako štandertné vyučovanie v triede."
      "Naučili sme sa kopať diery do zeme, letokruhy, satelity a pozdávalo sa nám to."
      "Táto metóda by sa mohla používať častejšie ako forma výučby. My sme sa v skupine naučili veľa nového, keďže to bolo hravou formou."

      Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola - každý deň pre budúcnosť