• Imatrikulácia prvákov

     • Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme pre prvákov zorganizovali imatrikuláciu. Je čoskoro koniec školského roka, ale nás to nezastavilo. Práve naopak! Uskutočnili sme túto slávnosť pre našich prvákov, aby mohli zložiť sľub a stať sa tak právoplatnými žiakmi našej školy.
      Tohto roku sme zvolili tému „karneval“. Túto tému prijali ako žiaci, tak aj učitelia. Všetci sa preobliekli za samovoľne vybrané masky, už len stačilo splniť danú úlohu.
      A tak sa aj stalo. Prváci splnili úlohy, nakoniec zložili sľub a my sme ich prijali medzi nás, do našej „školskej rodiny“.

     • Nadstavbové štúdium

     • Riaditeľstvo SOŠ polytechnickej J.A.Baťu oznamuje, že do 1. ročníka dvojročného nadstavbového štúdia v odbore Podnikanie v remeslách a službách môže škola podľa rozhodnutia PsK prijať 40 žiakov.

     • Vyučovanie od 3. mája 2021

     • Od pondelka 3. mája 2021 je okres Poprad zaradený do "červenej farby". Študenti ani zamestnanci už nepotrebujú testy, podávajú vyhlásenie o bezinfekčnosti (môžu aj elektronicky - prostredníctvom EduPage).

      Viac informácii nájdete na webovej stránke MŠVVaŠ SR:

      https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

      3. mája 2021 prijímacie skúšky - žiaci 1.A, 1.B, 1.D, 1.E, 1.NA, 2.A, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 2.E, 2.NA dištančné vzdelávanie. Žiaci 1.D, 2.D a 3.D v duálnom vzdelávaní sú na odbornom výcviku u zamestnávateľa.

      Od 4. mája 2021

      • žiaci 4.A, 4.B, 3.D, 2.E, 2.NA pokračujú v prezenčnom vzdelávaní,
      • žiaci 1.A, 1.B, 1.E, 1.D, 1.NA, 2.A, 2.B, 2.D, 3.A, 3.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní,
      • Žiaci 1.D, 2.D,  v duálnom vzdelávaní vykonávajú odborný výcvik u zamestnávateľa.
     • Jarné upratovanie

     • Na jar opeknieva počasie aj príroda, a tak naša škola nechcela zaostávať. Po nedávnej rekonštrukcii bolo potrebné do nových šiat preobliecť aj jej okolie, preto sme vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.  Ku skrášleniu nášho vonkajšieho prostredia prispeli šikovné ruky nášho vedenia, učiteľov, ale aj ochotných žiakov, ktorí s dobrou náladou hrabali, zametali, okopávali, fúrikovali, zbierali odpadky a spoločne urobili kus dobrej práce. Všetkým ďakujeme.

     • Školské kolo chemickej olympiády

     • V dňoch 29. a 30. 4. sa konalo školské kolo už 57. ročníka chemickej olympiády v kategórii E,F. Vo štvrtok žiaci riešili praktickú časť - stanovenie pektínu v laboratóriu a v piatok pracovali na úlohách zo všeobecnej, fyzikálne, organickej, analytickej chémie, chémie prírodných látok a biochémie. Veríme, že sa im darilo a úspešní postúpia do celoslovenského kola.