• Deň učiteľov

     • Ďakujeme našim skvelým a inšpiratívnym žiakom za takéto krásne prianie. Nezabudli na nás, ba čo viac predniesli nám vďačný a láskyplný prejav. Slovami básne žiačky 2.A triedy, Lívie Dlugošovej,  nám preukázali, čo pre nich znamenáme, či ako si cenia to, čo pre nich robíme.               

      Prváci, druháci, tretiaci i štvrtáci, ďakujeme! Máme VÁS radi

     • Darujte nám Vaše 2% z dane.

     • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! 

      Ďakujeme.

      Tlačivo nájdete TU.

       

    • Výsledok 3. kola Veľkého olympijského kvízu
     • Výsledok 3. kola Veľkého olympijského kvízu

     • Aj keď už jeden rok sme v škole poriadne aktívne nešportovali a nesúťažili v športových disciplínach medzi školami, napriek tomu teoretické ,,športovanie" nezaspalo. Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku Slovenská asociácia športu na školách pripravila Veľký olympijský kvíz, do ktorého sa môžu zapojiť tak zdatní, ako aj menej zdatní žiaci všetkých škôl na Slovensku. Prebehli už 3 kolá a práve to posledné bolo aj pre našu školu ocenené. Ocenený za správne odpovede bol náš žiak Matúš Gonsorčík, ktorému touto cestou srdečne blahoželáme. Cenu, ktorú mu do školy poslala SAŠŠ si môže prevziať po príchode do školy. Na stránkach SAŠŠ je už dnes zverejnené štvrté kolo, takže sa môžu zapojiť aj ďalší.

      1. Sarah Králiková - OA Watsonová 61, Košice
      2. Sára Kaprálová - Evanjelické Gym. J.A. Komenského Škultétyho 10, Košice, 04001
      3. Janka Stašová - Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanicka Osada 2178, 029 01 Námestovo
      4. Simona Počová - Gymnázium Jana Belková  ul. Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
      5. Matúš Gonsorčík - SOŠ polytechnická J.A.Baťu, štefániková 39, 05921 Svit
     • 123. výročie narodenia Jana Antonína Baťu

     • 7.3.2021 sme si pripomenuli 123. výročie narodenia Jana Antonína Baťu. Naša škola má česť pýšiť sa menom tohto významného človeka a je súčasťou dlhoročnej tradície, ktorá začala Baťovou školou, a v ktorej chceme ako škola naďalej pokračovať.

      „Státy se rozpadají, jakmile ztratily svůj cíl, svou myšlenku. Jakmile vedoucí a odpovědní lidé a jakmile všichni bezejmenní a poctiví pracovníci nevědí, proč pracují a k čemu mají směřovati, pozorujeme na celém národě zlenošení, zmalátnění, úpadek.“

      Jan Antonín Baťa

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, môžete si ho vytlačiť sami. Overenie je pomocou QR kódu. Ak potrebujete potvrdenie s pečiatkou školy, musíte si potvrdenie nechať opečiatkovať na sekretariáte školy. Niektoré organizácie si však vyžadujú potvrdenie o návšteve školy na vlastných formulároch. Návod ako si potvrdenie vytlačíte nájdete na https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk