• Ona je srdcom školy

     •       Tí, ktorí poznajú našu školu SOŠ polytechnickú Jana Antonína Baťu vo Svite určite vedia, o kom bude reč a tí, ktorí ju nepoznajú, sa teraz o nej niečo dozvedia. RNDr. Eva Nebusová je žena s veľkým “Ž” a hlavne s veľkým “S”(srdcom). Už druhé volebné obdobie stojí na čele strednej školy a stará sa nielen o jej udržiavanie, ale aj o napredovanie. Stále hľadá možnosti a spôsoby čo zlepšiť, ako urobiť niečo nové. Evka je človek, vďaka ktorému škola funguje takto skvele. Ona bola pri zrode spojenej školy, ktorá vznikla z pôvodne troch škôl.

            Obrovské srdce, vždy otvorená náruč a úsmev na perách, úprimnosť, otvorená myseľ a autorita v jednej osobe. Srdcom a chuťou veľká osobnosť.

            Vždy pozitívna, neúnavná a cieľavedomá. Taká ona je. Pomáha, kde môže. Jej ľudskosť cítiť na diaľku. S ňou prichádza príliv príjemnej atmosféry do každej miestnosti. Je na nej veľmi sympatické, že od prvej chvíle, keď sa s ňou stretnete, správa sa ako najlepšia kamarátka. Je zanietená pre všetko, čo robí. Stačí, ak ju niekto alebo niečo osloví a už plánuje, ako sa zapojiť, pomôcť. Žena s veľkou dávkou pokory.

            Popri všetkých povinnostiach stíha rôzne aktivity. Napr. štrikuje vankúše pre žiakov        v internáte, aby mali. Aj čiapky, šály pre deti do azylového domu. Ako to všetko robí? Kde berie silu? To sa mnohokrát pýtame. Nikdy človeka neodmietne, práve naopak. Povzbudzuje a chváli. Čo sa dnes tak často nevidí. Je dobrá v tom, čo robí. Každého žiaka školy pozná po mene, odhaľuje cesty prístupu k jeho vnútru, pretvára ho, pomáha mu v jeho ťažkých chvíľach.  Študenti ju priam zbožňujú.

            Že sa niečo nedá? Ale dá, dvakrát. Je aktívna športovkyňa. Chodí plávať a najnovšie našla záľubu v behaní. Svojimi iskričkami v očiach dokáže rozpáliť aj tie naše iskričky, učiteľské.

       

      Vďaka za TEBA. Vďaka za to, aká si, že si naša, vždy za nás, za žiakov a hlavne s láskou…….

     • Súťaž "Najkrajšia vianočná pohľadnica"

     • V mesiaci december bola vyhlásená súťaž "O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu". Víťazkou sa stala žiačka 1.B triedy Daniela Jirotková. Jej motív bol u nás v škole vytlačený aj ako klasická pohľadnica.

     • Oznam

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Rozhodnutie ministra z 11.12.2020

     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • V tomto školskom roku je to už 51. ročník, odkedy sa Olympiáda v ruskom jazyku koná. Tentokrát sme školské kolo konali dištančnou formou pomocou online testu a meeting rozhovorom.

      1. miesto Alica Hrabčáková z 3.A,

      2. miesto Klára Lačná z 2.A,

      3. miesto Samuel Kicko z 1.A.

       

     • Rúška pre Etiópiu

     • V rámci charitatívnej akcie naši šikovní textiláci šili rúška pre nemocnicu v ďalekej Etiópii, kde pracujú aj slovenskí lekári. Rúška prevzala pani poslankyňa PSK PaedDr. Patrícia Bujňáková, ktorá zabezpečí ich distribúciu.

     • Pomáhame druhým

     • V pomáhaní druhým sme ešte neskončili. Tentokrát sme sa zapojili do krásnej vianočnej akcie, ktorú organizuje eshop lubime.sk pôsobiaci vo Svite a pripravili sme darčeky seniorom žijúcim v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe, aby sme im aspoň trošku vyčarili úsmev na tvári v tejto neľahkej dobe.

     • Office 365 zadarmo pre všetkých študentov aj učiteľov našej školy

     • Každý študent našej školy má nárok využívať zadarmo balík Microsoft Office 365 A1, čo je online verzia najnovších aplikácií od firmy Microsoft. Obsahuje napríklad Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, OneDrive s online úložiskom 50GB a množstvom ďalších programov.

      Každý študent bude mať postupne vytvorené školské konto, ktoré môže používať na prihlásenie sa do Office 365. Informácie o spôsobe prihlásenia sa budú zverejnené žiakom na Edupage. Odporúčame všetkým študentom čo najskôr sa prihlásiť do systému, aby mohli naplno využívať všetky aplikácie. 

     • OZNAM!

     • Upozorňujeme na aktuálne znenie vyhlášky platné od 07.12.2020 - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov školy (vyberáme z vyhlášky):

      § 1 Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

      1. Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona sa z dôvodu ochrany života a zdravia, žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne, nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu (ďalej len "škola") preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

      2. Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

      i) žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených z najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020;

      j) pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje v malých skupinách podľa odseku 2 písm. i) v období od 7. decembra 2020 do 9. decembra 2020.

      Z uvedeného znenia Vyhlášky ÚVZ vyplýva, že od štvrtka, 10.12.2020, ak akýkoľvek žiaci vstupujú do budovy školy (hoci len jeden žiak) musia mať negatívny antigénový test na COVID 19 nie starší ako sedem dní. To sa týka aj všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí by s týmito žiakmi prišli v priestoroch školy do kontaktu.

      Takíto žiaci vstupujúci do budovy školy, ako aj učitelia, ktorí by s danými žiakmi prišli v priestoroch školy do kontaktu, musia sa nechať otestovať na náklady štátu v mobilných odberových miestach (MOM) a mať u seba negatívny výsledok testu na COVID-19.

      Taktiež je potrebné vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dostupné na www.minedu. sk - link - https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-6-12-2020/

      Zoznam MOM tu: https://www.health.gov.sk/?ag-mom (tabuľka sa každý deň aktualizuje o 8.00, 12.00 a 16.00 h).

     • Mikulášska zbierka

     • Pomáhať je krásny pocit. Urobiť dobrým skutkom radosť deťom ešte lepší. Kedy inokedy sa naskytne lepšia príležitosť ako na Mikuláša? Preto sme sa kolektív SOŠP Jana Antonína Baťu spojili a pripravili mikulášske balíčky pre deti bývajúce v CSS Domov pod Tatrami. Krásneho Mikuláša všetkým.

     • Finančná olympiáda

     • FINANČNO-VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ PRE STREDNÉ ŠKOLY

      Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a
      zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

      KTO SA MÔŽE DO SÚŤAŽE ZAPOJIŤ?

      Každý študent strednej školy a príslušného ročníka 8-ročného gymnázia na území SR.

      KTO BUDE ZARADENÝ DO SÚŤAŽE?

      Študent, ktorý vyplní registračný formulár po ukončení I. kola online testu na webovej stránke
      www.financnaolympiada.sk, bude automaticky i so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže.

      Študenti odboru Škola podnikania a komerčný pracovník sa už zapojili. Skús to aj ty!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 30.11.2020 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť len žiaci, ktorí spĺňajú špecifické podmienky na účasť , medzi inými pobyt v krajine.    Napriek dištančnej výučbe sa súťažného kola zúčastnil osobne Maroš Greňa, žiak 2.B. Keďže splnil  všetky náročné podmienky súťaže, postupuje priamo do krajského kola. Pripomenieme, že Maroš Greňa úspešne reprezentoval našu školu na  krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2C aj v minulom školskom roku. Srdečne mu gratulujeme a prajeme úspešnú reprezentáciu školy aj v tomto školskom roku.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Napriek tomu, že školy ostávajú zavreté, aj v tomto školskom roku sa dňa 30.11.2020 uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku - online formou. Z 23 prihásených žiakov si svoje 1.miesto z minulého roka obhájil aj v tomto roku Dominik Skokan zo 4.A, na 2. mieste skončila Sára Blaščáková zo 4.B a na 3. Kristína Gancarčíková z 2.A. Ďakujeme všetkým za účasť a víťazom blahoželáme!