• Virtuálna konferencia GLOBE

     • Dnes sme sa ako jediná slovenská škola zúčastnili virtuálnej konferencie programu GLOBE - prváci ako pozorovatelia a druháci Klára, Natália, Alexander a Tomáš prezentovali náš projekt Zelená imunita. Zvládli to výborne, o čom svedčia aj ohlasy účastníkov. Projekt chceme dokončiť a dúfame, že ho budeme môcť prezentovať na GLOBE Games 2021 v Zbirohu (ČR).

     • Noc výskumníkov

     • Celoeurópsky festival vedy Európska noc výskumníkov na Slovensku sa tento rok uskutoční online. Naša škola sa zapojila do aktivity Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca, kde sa študenti dozvedia viac o vedeckej kariére, výskume a o tom, čomu sa na Slovensku výskumníci venujú a spoznajú úspešného slovenského vedca. Bude nám cťou 26.11. privítať  u nás online uznávanú chemičku a odborníčku na polymérne materiály Ing. Máriu Omastovú, DrSc., vedkyňu roka SR 2016. 

     • Vyhodnotenie medzitriedneho online maratónu za čisté pľúca.

     • V pondelok 16.novembra sme odštartovali týždenný „maratón“, ktorý bol venovaný protidrogovej tematike. V piatok 20.novembra bol posledný deň, kedy žiaci mohli súťažiť. I keď nám počasie až tak neprialo, našlo sa veľa športových duší, ktoré sa zapojili do súťaže a tým podporili dobrú  vec. Všetkým ďakujeme. Prvotná myšlienka bola započítať kilometre len za beh, ale nakoniec sme sa rozhodli, že do výsledku započítame každú outdoorovú aktivitu z aplikácie. Musíme povedať, že rozdiely medzi triedami boli až priepastné, ale v prvej trojici veľmi tesné. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci 1.B s pekným číslom 37,94 km. Druhé miesto patrí 3.A s 38,49km. Najviac km za týždeň odbehli, prejazdili, prechodili žiaci 2.A ( 45,66km). Víťazom gratulujeme. Tešíme sa ďalšie podobné akcie.  Dúfajme že čoskoro aj naživo.

     • Strieborná Janského plaketa pre nášho kolegu

     • Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

      Náš kolega Ing. Miroslav Hrab získal za 20 bezplatných odberov krvi Striebornú Janského plaketu.

      V našom kolektíve máme viac stálych darcov krvi. Sú nimi Mgr. Peter Čuňočka, Štefan Olexa.

      Hovorí sa, že hodnotu krvi človek spozná a ocení až vtedy, ak ju on sám, alebo niekto z jeho blízkeho okolia, potrebuje. Darcovia krvi túto myšlienku pochopili už dávno, pred mnohými rokmi. Majú za sebou desiatky odberov krvi a podelili ste sa o litre tej najvzácnejšej tekutiny, ktorú človek má. Krv nechodia darovať pre ocenenia, dary či chvály. Ich konanie má úplne iný cieľ a význam.

     • Medzitriedny online maratón za čisté pľúca 16. – 20. novembra 2020

     • Pred nami je týždeň venovaný boju proti drogám a piatok je vyhláseným dňom bez fajčenia. Je dôležité, aby sme si tieto dni pripomínali a zároveň nezabúdali na to, že naše zdravie (psychické aj fyzické) je veľmi krehké a je aj to najcennejšie, čo máme. Preto sa o neho treba starať a udržiavať si ho. Problematika okolo Covidu-19 na seba strháva obrovskú pozornosť, ale my si  musíme pripomínať aj iné dôležité témy akými sú napr. drogy a mládež.

      • Viac ako 35 miliónov ľudí trpí poruchami zapríčinenými  užívaním drog.
      • Najrizikovejší vek je od 13 do 17 rokov.
      • S fajčením má skúsenosť 40 percent 15-ročných chlapcov a 39 percent dievčat zo Slovenska. S alkoholom má v rovnakom veku skúsenosť 59 percent. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu drogových závislostí. 
      • Počas obdobia koronakrízy pokleslo užívanie drog, pretože drogy boli menej dostupné.

      Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyhlásiť online medzitriedny maratón, ktorého sa môže zúčastniť každý. Stačí, ak svoju aktivitu zaznamenáte v aplikácii Strava. Súťaž trvá celý týždeň, je len na vás, koľkokrát za týždeň budete behať.

      Rozbehni sa za dobrú vec!

     • Naši žiaci športujú so športovou aplikáciou Strava (A ide im to veľmi dobre)

     • Brány školy ostali opäť zatvorené a nám športuchtivým neostalo nič iné len vymyslieť, ako budeme realizovať telesnú výchovu dištančnou formou, aby to malo zmysel. Našťastie sme natrafili (s pomocou webu telocvikári.sk) na skvelú aplikáciu  s názvom Strava, ktorá sa nám ihneď zapáčila a zdala sa nám prijateľná pre naše potreby. Je to aplikácia, ktorá dokáže zaznamenať akúkoľvek športovú aktivitu a ešte k tomu funguje ako sociálna sieť. Navzájom vidia svoje aktivity, píšu komentáre, pridávajú fotky. Pre každú triedu sme vytvorili tzv. športové kluby, ktoré sú uzavreté a len oni vidia svoje aktivity. Žiaci sa toho hneď chytili a začali behať, bicyklovať, robiť dlhšie prechádzky alebo cvičiť doma. Aplikácia zaznamená presnú trasu, kde sa pohybovali, akú vzdialenosť prešli a koľko im to trvalo. Touto cestou ich chceme pochváliť za športovú činnosť, ktorú realizujú a zároveň aj ďalej motivovať, nech v tom pokračujú.

      Vybrali sme najaktívnejších žiakov (podľa záznamov v Strave od začiatku dištančného vzdelávania do 30.10.2020 )