• Úradné hodiny

     • V období od 26.10.2020 do 30.10.2020 sú úradné hodiny

      v čase od 8:00 - 10:00 h.

      Žiadame uprednostniť na vybavovanie záležitostí telefonický, alebo e-mailový spôsob.

      enekes@zsssvit.sk, tel: 0911 905 028

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9. sa  od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov. V rámci oslavy tohto dňa sa po celom svete organizujú rôzne podujatia , ktorých cieľom je podnietiť ľudí z rôznych krajín bez ohľadu na vek učiť sa cudzie jazyky.  V rámci zvýšenia motivácie o jazyky u našich žiakov sme pre nich pripravili nielen rôzne aktivity počas hodín anglického, nemeckého či ruského jazyka, ale zároveň sme vyhlásili aj súťaž o jazykovo najzdatnejšiu triedu formou kvízu, ktorí žiaci vypracovali online cez edupage pomocou svojich mobilných telefónov. Prvé tri triedy s najlepšími výsledkami budú ocenené ako každoročne spolu s inými súťažami pred vianočnými prázdninami.

     • Biela pastelka

     • Dňa 18.9.2020 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala verejnú zbierku Biela pastelka, do ktorej bola zapojená aj naša škola. Dvojiciam našich žiakov -  Matejovi Kopaničákovi a  Kataríne Gajdošovej (2.B), Lívii Dlugošovej a Natálii Saturyovej (2.A) sme mali možnosť pomôcť naplniť ich pokladničky nielen v priestoroch našej školy, ale oslovovali ľudí aj v uliciach mesta Svit. Svojou štedrosťou sme pomohli prispieť na skvalitnenie života nevidiacich a slabozrakých sumou 158,97.  Všetkým, ktorí ochotne prispeli, ešte raz ďakujeme.