• Pokyny školský internát

     • Vstup do školského internátu a pohyb v jeho spoločných priestoroch je povinný s rúškom.

      Vzhľadom na zmenu dátumu otvorenia školského roku ktorý sa uskutoční 7.9.2020, ponúkame žiakom  ubytovaným v  internáte možnosť ubytovať sa v dňoch 2.- 4.9.2020, v čase od 8:00 do 14:00 hod. (doniesť si veci do internátu a zakúpiť stravné lístky, na 2.poschodí č.d.29 zborovňa). Prosíme Vás, ak sa rozhodnete prisť v týchto dňoch kontaktujte pani vychovávateľky pani Čajkovú a Sotákovú.

      Následne  žiaci odchádzajú domov. 

      Ubytovanie je možné aj v nedeľu 6.9.2020 od 14:00 do 20:00 hod.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás. 

      Rodič (zákonný zástupca) je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka na školský internát "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu". Dokumenty nájdete TU.

      Každý žiak je povinný mať rúška, vlastné hygienické a dezinfekčné potreby. Dezinfekcia spoločných priestorov je zabezpečená.

      Zrealizovať platby za ubytovanie do konca augusta a predložiť doklad pri ubytovaní.

      Strava na 7.9.2020 bude zabezpečená pri ubytovaní.

      Platí zákaz návštev do odvolania.

     • Informácie a tlačivá

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční v súlade s hygienickými nariadeniami v triedach

      V čase od 2.9.2020 do 15.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy a školského internátu.

      Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

      Rodič (zákonný zástupca) je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu"

      Rodič (zákonný zástupca)zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky.

      V prípade, že žiak nebude mať zdravotný dotazník, 2 ks rúška, papierové vreckovky, NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO ŠKOLY.

      Žiadame zákonných zástupcov, aby NEPOSIELALI do školy žiaka, ktorý prejavuje príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia, prípadne so zvýšenou teplotou.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Dokumenty na stiahnutie