• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

     Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
     Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

     Program DofE na SOŠ polytechnickej J.A.Baťu Svit realizujeme od šk. roku 2020/2021

     Program DofE nás zaujal hneď, ako sme o ňom prvýkrát počuli.  Má vynikajúcu myšlienku: „ každý človek má v sebe potenciál uspieť“, rozvíja žiakov po všetkých stránkach, a preto by sme myšlienku DofE chceli šíriť medzi našimi žiakmi.

     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
     Mgr. Miroslava Rodáková (rodakova.miroslava@gmail.com)

     • Mgr. Anna Langsfeldová (annaerdziakova@gmail.com)