• OZNAM

     • Oznamujeme, že plánovaný začiatok prezenčného vyučovania pre žiakov končiacich ročníkov (triedy 2.E, 3.D, 4.A, 4.B) je od stredy 10. februára 2021 podľa zverejneného rozvrhu hodín. Žiaci 2.NA triedy boli o nástupe informovaní prostredníctvom edupage. Podmienkou je negatívny test na ochorenie Covid19 žiakov končiacich ročníkov a zamestnancov školy.

      V pondelok 08.02.2021 a v utorok 09.02.2021 bude pre uvedené triedy ešte prebiehať dištančné vzdelávanie.

      Ostatné triedy pokračujú od pondelka 8. februára 2021 v dištančnom vzdelávaní tak ako doteraz.

      Pri vstupe do školy skontrolujte svoju teplotu na elektronickej bráne, dezinfikujte si ruky a počas celého pracovného dňa dodržiavajte platné hygienické predpisy. Ak by sa pokyny MŠVVaŠ a RUVZ zmenili, budeme Vás informovať.